Türkiye’de vekilsiz yapılan başvuruların yüzde 60’ının reddedildiğini dile getiren Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, vekillerin hak sahiplerin hem zaman hem de maliyet yönünden ciddi avantajlar sağladığını bildirdi. 

Sınai mülkiyet koruması esas olarak tescil yoluyla elde edilir. Tescil bir zorunluluk değildir. Fakat tescil ürün üzerindeki hakları ispatlar ve ihlali engeller. Bir markanın tescil ettirilmesi, benzer ya da taklit bir marka ile ihtilaf oluşması halinde hak sahibine güçlü bir koruma sağladığına dikkat çeken Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “Sahibine tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi veren sınai mülkiyet haklarının (marka, patent ve tasarım) koruması, başvuru aşamasından tescil belgesi alana kadar tüm süreçlerin uzmanlık gerektiren, hukuk geçmişi olan marka ve patent vekilleri aracılığıyla yürütülmesi gereken işlemlerdir” dedi.

“Konusunda uzman vekillerle çalışılmalı”

Ülkemizde 1995 yılından geçtiğimiz yılın sonuna kadar başvurusu yapılan 2 milyonun üzerinde marka, 300 bin civarında patent ve faydalı model ve 900 bin civarında tasarım başvurusu bulunduğunu dile getiren Akbulut şunları söyledi: “Yapılan her bir başvuru bilinen klasik yöntemlerin dışında fark yaratan, marka unsuru olan, ülkemizin dünya pazarlarına tescilli ürünlerle katma değer oluşturan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan unsurlardır. Başta işletme sahiplerinin ticari faaliyetlerini koruma ve ülke ekonomisine katkı sunma noktasında böylesine önemli bir hususta hata veya yanlış yapma lüksümüz bulunmamaktadır.

Fakat başvuruların tescil süreçlerini incelediğimizde konusunda uzman vekillerle çalışılması gerektiği gerçeğini bir kez daha gözlemliyoruz. İzlediğimiz bu süreçte başvuru sayıları ile tescil belgesi alan sınai mülkiyet unsurlarını karşılaştırdığımızda üzülerek görüyoruz ki, yanlış sınıflarda başvuru yapılması, sürelerin takip edilmemesi, uzun süren itiraz ve tescil süreçlerinin sağlıklı bir şekilde sonlandırılmadığı gibi nedenlerle başvuruların ancak yarısının tescil edildiği ve özellikle bu orana, konusunda uzman bir vekille çalışmak yerine en büyük katkının ben bilirim, ben yaparım mantığı ile yaklaşan bireysel başvuruların sebep olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle vekilsiz yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 60‘ı iptal oluyor.”

“Tescil süreçlerini iyi takip etmemiz gerekiyor”

Akbulut, Türkiye’deki KOBİ’lerin geliştirdiği her ürünü ticarileştirebildiğinin altını çizerek, “Ancak ürünlerin koruma altına alınması konusunda bazı eksikliklerimiz var. Özellikle geliştirdiğimiz ürünün başvuru süreçlerini iyi takip etmemiz gerekiyor. Bu konuda sınai mülkiyet hakları konusunda faaliyet gösteren sektör profesyonellerinden faydalanmamız son derece kıymetli” açıklamalarında bulundu. Patentli ve markalı ihracatın kilogram başı katma değeri artırdığını da dile getiren Akbulut, Türkiye’de her beş ihracatçımızdan dördünün tescilsiz ihracat yaptığı için risk altında olduğunu, risksiz ihracat ve katma değeri yüksek ticaret rakamları için sektör profesyonellerinden yararlanılması gerektiğine vurgu yaptı.