Lisans Sözleşmesi

Lisans Sözleşmesi

Lisans Sözleşmesi Nedir?

Lisans sözleşmesi konusu itibari ile , kendisine kanunla özel korumanın sağlandığı patent, faydalı model, marka, tasarım, entegre topografya gibi haklar olabileceği gibi özel bir kanunla korumanın sağlanmadığı haklar da olabilir.

Lisans sözleşmesi bir Patent’in kullanımı için kurulabileceği gibi Faydalı Model’in kullanımı için de kurulabilir. Nitekim faydalı modelin konusu da buluş olmaktadır.

Hangi Durumlarda Lisans Sözleşmesi Yapılamaz?

Lisans sözleşmelerinin hukuki niteliğinin belirlenmesinde en önemli noktalardan birisi de sözleşme konusu hak üzerindeki tasarruf yetkisinin lisans verende kalmasıdır. Bu durumda herkesin kullanabileceği yani herkesin kullanım izninin olduğu konularda lisans sözleşmeleri yapılamaz.

Lisans Sözleşmesi Çeşitleri Nelerdir?

Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, Türkiye genelinde veya bir kısmında geçerli olmak üzere lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans, “İnhisari Lisans” veya “İnhisari Olmayan Lisans” şeklinde verilebilir.

Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans inhisari değildir.

 • İnhisari Olmayan Lisans, lisans veren patent konusu buluşu kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da verebilir.
 • İnhisari Lisans, söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de patent konusu buluşu kullanamaz.

Patent Lisans Sözleşmesi Süresi Ne Kadardır?

Lisans sözleşmeleri her sözleşme gibi tarafların sözleşmeyle üstlendikleri edimleri karşılıklı olarak ifa etmeleriyle birlikte sona erecektir. Lisans sözleşmesi taraflara kullanma hakkı veren sözleşmelerdendir. Kullanma hakkını taraflar sözleşme serbestîsi ilkesi gereği belirli bir zamana bağlayabileceği gibi süresiz bir şekilde de düzenleyebilir. Tarafların kararlaştırdığı sözleşme süresinin sona ermesiyle lisans sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.

Lisans veren lisans alanın patent kullanım hakkını lisans sözleşmesiyle belirli bir süreyle sınırlandırabilir. Taraflar genellikle lisans süresi hususunda özel hükümler düzenler. Bu konuda Deneyimli Patent Vekillerimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Lisans Sözleşmesinin İşlevleri Nelerdir?

Buluşçuyu tekrar buluş yapmaya teşvik eden en önemli faktörlerden biride ekonomik ve ticari anlamda fayda sağlamasıdır. Ticari hayatın gelişiminde, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte patent ve patent lisans sözleşmesinin önemli bir yeri vardır.

Patent başvurusu veya patent sahibi, Kuruma yapacağı yazılı taleple, patent konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini bildirebilir.

Adres Patent olarak ülkemizdeki patent sayısının artması dolayısıyla katma değerli ürünlerin üretim ve ihracat hacminin artmasının en önemli şartlarından birinin de patentlerin ticarileştirilmesi olduğuna inanıyoruz.

Başvurusunu yaptığımız patent ve faydalı model belgelerinin ticarileştirilmesi veya lisans verilen bu belgelerin haklarını en iyi şekilde koruyacak lisans sözleşmelerinin hazırlanması için Adres Patent olarak size danışmanlık hizmeti vermeye hazırız.

Patent’in Lisans Sözleşmesi ile Devri Mümkün Müdür?

Patent başvurusu ya da patentin, Türk hukuk sisteminde üçüncü kişilere devrine, miras yolu ile intikaline, rehin edilmesine ya da lisans sözleşmesi yoluyla kullandırılmasına imkân tanınmıştır. Sayılanların dışında buluşun da başvurudan önce buluş sahibi tarafından üçüncü kişilere devri de mümkündür. Ek patent asıl patentin bir parçası olduğu için ancak asıl patentle devredilmesi mümkündür.

Patent Devri’nin Kapsamı Nedir?

Devrin kapsamı incelendiğinde, Patent KHK.’nin 89. maddesi uyarınca, sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, bir patent başvurusunu ya da patentin devri halinde devreden, devir alana patent konusu buluşun normal bir kullanım için zorunlu olan teknik bilgilerini de vermek zorundadır. Başvuru ve patentin devri, Türkiye sınırları içinde geçerli olacak ve hükümlerini doğuracaktır.

Patent Lisans Sözleşmesi ile Patent Devri Arasındaki Fark Nedir?

Patent lisans sözleşmesi ile patent hakkının devrinden söz etmek mümkün değildir. Sözleşme ile devre konu olan hakkın kullanımıdır. Patent hakkının devrinde, hak sahibi, patent üzerindeki tüm hak ve yetkilerini üçüncü kişiye devretmekteyken, lisans sözleşmelerinde hak sahibi patent üzerindeki haklarını korumaya devam etmektedir. Lisans sözleşmelerine konu olan sınai haklar yasalar tarafından korunan mutlak hak niteliğinde olabileceği gibi yasalar tarafından özel bir korunma sağlanmayan ve fakat genel hukuk kurallarının sağladığı koruma kapsamında olan hak ya da fiili durumlar da olabilir.

Patent Lisans Sözleşmesi ile Satım Sözleşmesi Arasındaki Fark Nedir?

Patent lisans sözleşmesinde, mülkiyetin üçüncü kişilere geçirilmesi amaçlanmamakta, patent hakkı sahibine ait gayri maddi hak üzerindeki kullanım hakkının bir başkasına bırakılması amaç edinilmektedir. Satım sözleşmelerinin bir diğer özelliği ise ilke olarak ani edimli olmasıdır. Buna karşın lisans sözleşmeleri kural olarak süreklilik göstermektedir.

Lisans Sözleşmesi Kullanım Hakkı Nerelerde Geçerlidir?

Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir.

Lisans Sözleşmesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Lisans Sözleşmesinin, Türk Patent ve Marka Kurumu, Patent Siciline kayıt edilmesi gerekir.

Lisans İşlemi İçin Gerekli Belgeler :

 • Noter tasdikli lisans sözleşmesi
 • Noter tasdikli vekaletname. (Örnek çıktı alabilirsiniz.)

Ücretsiz DanışHizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için formu doldurun sizi arayalım

  Kaynakça

  1. T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Patent Lisans Sözleşmesi, Onur SARI, Nisan 2018 https://openaccess.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/4532/Onur%20Sar%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  2. T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Patent Lisans Sözleşmesi Onur Sabri DURAK, İstanbul 2017 http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42840.pdf
  3. Türk Patent ve Marka Kurumu, Patent-Faydalı Model Başvuru Kılavuzu https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/522B990B-E529-4378-8287-66E77494B4FA.pdf

  size nasıl yardım edebiliriz?

  hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçin