Rüçhan Hakkı İşlemleri

marka kullanımı ve ispatı

Rüçhan Hakkı Nedir?

Rüçhan Hakkı, yasal olarak tanınan öncelik hakkı anlamına gelmektedir. Bu talep başvuru ile beraber yapılır.

Rüçhan Hakkı Talebine İlişkin Belgeler, başvuru tarihinden itibaren Marka ve Tasarım Rüçhan Hakkı için altı ay içerisinde Patent veya Faydalı Model için başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde kuruma sunulması gerekir. Aksi takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır.

Rüçhan Hakkı Alınmalı Mı?Rüçhan Hakkı Buluş Sahibine Ne Gibi Yararlar Sağlar?

 • Rüçhan Hakkı Süresi içinde yapılacak olan bu başvurular, ilk başvurunun yapıldığı tarihte yapılmış gibi işlem görecektir. Başka bir deyişle, rüçhanlı başvurular, aynı dönem içinde aynı buluş için yapılan başvurulara göre öncelik hakkına sahip olacaktır.
 • Rüçhan Tarihi, özellikle buluşun yenilik değerlendirmesi sırasında büyük önem arz etmektedir. Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplansa da yeniliğini etkileyecek tekniğin bilinen durumuna ilişkin tüm araştırma rüçhan tarihi baz alınarak yapılmaktadır.

Patent ve Faydalı Model için Rüçhan Hakkı Talebi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Rüçhan Hakkı Talebi, ücreti ödenerek başvuruyla birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır ve bu talebe ilişkin belgeler, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma sunulur. Aksi takdirde rüçhan hakkı talebi yapılmamış sayılır.

Yurt Dışında Alınan Patent için Türkiye’de Rüçhan Hakkı Başvurusu Yapılabilir Mi?

Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf herhangi bir devlette Patent veya Faydalı Model için usulüne uygun bir başvuruda bulunmuş herhangi bir kişi veya halefi, aynı buluş için Türkiye’de de Patent Tescili yapmak amacıyla, yaptığı patent başvurusunu takip eden on iki aylık süre içinde, ilk yaptığı başvuruya dayanarak öncelik yani Rüçhan Hakkını talep edebilir.

Patent ve Faydalı Model’de Rüçhan Hakkı Başvuru Ücreti Ne Kadardır?

Rüçhanlı başvuru ücretleri, ÇES sistemi üzerinde başvuru formu oluştururken rüçhan bilgileri kısmında belirtilen rüçhan sayısına göre değişmektedir. Daha detaylı bilgi almak için Deneyimli Patent Vekillerimiz ile görüşebilirsiniz.

Patent veya Faydalı Model’de Sergiden Doğan Rüçhan Hakkı’ndan Yararlanmak için Ne Yapmalısınız?

Türkiye’de açılan ulusal veya uluslararası sergiler ile Paris Sözleşmesine taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan uluslararası sergilerde, patent veya faydalı model konusunu kapsayan ürünü teşhir eden gerçek veya tüzel kişiler sergiden doğan rüçhan hakkından yararlanmak için;

 • Teşhir ettikleri patent veya faydalı model konusunu kapsayan ürünü sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren en az bir fotoğrafı,
 • Ürünün teknik özellikleri ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir sergiyi düzenleyen kuruluş tarafından onaylanmış bir belgeyi Kuruma sunmalıdır.

Marka ve Tasarım için Rüçhan Hakkı Koşulları Nelerdir?

Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf devletlerden birinin uyruğunda olan ya da bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde yerleşim yeri veya işler durumda ticari müessesesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiler veya bunların halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere markanın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı aylık süre içinde, Paris Sözleşmesi hükümleri kapsamında aynı marka ve aynı mal veya hizmetler için Türkiye’de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. Rüçhan hakkından yararlanılabilmesi için ilk başvuru yapılan devletin yetkili makamından rüçhan hakkı belgesi alınması şarttır.

Ücretsiz DanışHizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için formu doldurun sizi arayalım

  Kaynakça

  1. Sınai Mülkiyet Hakları Patent Faydalı Model Tasarım Marka, https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/assets/files/marka_patent.pdf
  2. Sınai Mülkiyet Kanunu Mevzuat Metni, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6769.pdf
  3. Türk Patent ve Marka Kurumu, Patent-Faydalı Model Başvuru Kılavuzu, https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/522B990B-E529-4378-8287-66E77494B4FA.pdf

  size nasıl yardım edebiliriz?

  hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçin