Mayıs 2024 IPC Sınıfı C Patent Başvuruları Raporu

Analiz: Teknoloji ve Yenilikte Son Durum

IPC (Uluslararası Patent Sınıflandırması) C sınıfı, kimya ve metalürji ile ilgili yenilikleri kapsar ve bu alanda yapılan patent başvuruları, teknolojik gelişimin ve araştırma faaliyetlerinin önemli bir göstergesidir. Mayıs 2024 bülteninde yer alan patent başvurularının analizine göre, yenilikçi çalışmaların öne çıkan dinamiklerini ve sektörel trendleri ele alıyoruz.

Öne Çıkan Firmalar ve Üniversiteler

Mayıs ayında en çok başvuru yapan firmalar arasında UNILEVER GLOBAL IP LIMITED, DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC ve SICPA HOLDING SA üçer başvuru ile dikkat çekiyor. Üniversiteler arasında ise, Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı üç başvuru ile en aktif olmuştur, onu iki başvuru ile Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü takip etmektedir.

Yerli ve Yabancı Başvurular

Toplam 143 patent başvurusu yapılmış olup, bunların 34’ü yerli (6 adet Faydalı Model, 28 adet Patent) ve 109’u yabancı başvurulardır. Yerli başvurular toplamın %23,7’sini, yabancı başvurular ise %76,3’ünü oluşturur.

Global Perspektif

Espacenet verilerine göre, Mayıs ayında IPC C sınıfında dünya genelinde 39,341 adet patent başvurusu yapılmıştır. Bu başvurular arasında ABD 4,057 ile ilk sırada, Japonya 1,835 ile ikinci, ve Çin 1,245 ile üçüncü sırada yer almaktadır. En aktif firmalar ise BASF SE (161 başvuru), LG CHEMICAL LTD (131 başvuru) ve University of California (92 başvuru) olarak belirlenmiştir.

En Yoğun Başvuru Alanları

Mayıs ayında en çok başvuru yapılan üç alt dal şunlardır:

  1. C12N15: Mutasyon veya genetik mühendisliği alanında 4,092 başvuru,
  2. C02F1: Su, atık su veya kanalizasyon arıtma alanında 3,297 başvuru,
  3. A61K31: Özellikle organik aktif maddeler içeren tıbbi preparatlar alanında 2,786 başvuru.

Sektörel Gözlem ve Öngörüler

Türkiyeki C sınıfında Mayıs ayında yayına çıkan başvurular incelendiğinde; geçen seneki gibi EPO dan gelen yurtdışı fasikül başvurularının ulusal başvuruların önüne geçtiği görülmektedir.

Espacenet verileri incelendiğinde; C sınıfında özellikle 100 adet (main group) bulunmakta. En çok başvuru yapılan alt gruplar incelendiğinde “Genetik mühendisliği, Mutasyonlar “gelmekte olup. Biyo teknolojinin 2024 yılında da geçtiğimiz sene ve bir önceki sene gibi hala rövaşta olduğunu anlamaktayız.

Bu yıl espacenette Mayıs ayında C sınıfında yayına çıkan toplam 39,341 adet başvuru bulunmaktadır. Geçen sene bu ayda yayına çıkan 50,086 adet başvuru bulunmaktadır. Geçen sene bu zamanlara göre bir düşüş yaşandığını göstermektedir.

Bundan sonra gelen gruplarda da yine en çok başvurunun; “su, atık veya kanalizasyon arıtma” alanında bazı alt gruplarda yapılan başvurular olduğu görülmektedir. 100 adet grubun yer aldığı bu filtrede bu gruplar dikkat çekmekte olup, yaşadığımız küresel su sıkıntısının bir sonucu olarak 100 adet grubun içinde 2. Sıraya yerleşen su arıtmanın olması su sıkıntısının patentlere de yansıdığının bir göstergesidir.

3. olarak en çok başvuru yapılan al grup ise A61K31 grubu olup 2786 adet başvuru yer almaktadır. Bu grup ise Tıp alanında özellikle Organik aktif maddeler içeren tıbbi preparatları kapsamaktadır. Bu daTıp alanındaki organik aktif maddelerin geçen seneki gibi hala rövaşta olduğunu göstermektedir