Tasarım veya ürün tanımına uygun olmayan, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı, Paris Sözleşmesinin 2’nci mükerrer 6’ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dinî, tarihî ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren, yeni olmadığı tespit edilen, tasarım tescil taleplerini reddeder.