• Markanın tarihçesi hakkında bilgi
 • Markanın ilk kullanımından günümüze kadar çeşitli tarihli faturalar
 • Markanın yayıldığı alanı gösterir bilgi ve belgeler (yurt içi yurt dışı bayi, distribütörlük,  lisans ve her türlü ticari anlaşma bilgileri)
 • Fuar belgeleri
 • Yazılı ve görsel basın, bilboard reklamları ve bu reklamlara ilişkin faturalar
 • Marka ile ilgili yapılan anketler ve anket sonuçları
 • Alınan sertifika, kalite belgeleri (TSE, ISO…)
 • Teşekkür takdir belgeleri
 • Promosyon faaliyetlerine ilişkin belge ve örnekler ile faturalar
 • Tabela görselleri
 • Gazete –dergi vb. haberler, röportajlar
 • Alınmış bir mahkeme kararı varsa karar örneği
 • Marka ile ilgili yurt içi ve yurt dışı marka başvuruları, başvuru sınıfları, yapılan itirazlar, itiraz sonuçları ve Türk Patent ve Marka Kurumu kararları
 • Marka sahibi firmaya ilişkin çalışan, vergi, ciro vb. nitelikte ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerin belgeleri
 • İthalat – İhracat ve gümrük belgeleri
 • Üzerinde markanın kullanıldığı ve marka ile ilişkili her türlü ek belge