Patent & Faydalı Model Nedir?

Sınırlı bir süre ve yer için patent/ faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır.

Türkiye’de Patent’in Kısa Tarihi

Patent ile ilgili gelişmeler Osmanlı Dönemi’nde 14 ve 15’.  yüzyıllardaki “Ahilik” sistemine kadar uzanmaktadır. O zamanlar “Ahilik” sisteminde esnaf birliği kurmak için öncelikle bir yenilik yaratılması, yeni bir ürün geliştirilmesi gerekmekteydi ve söz konusu yeni ürün için tekel hakkı verilmekteydi.

Patent konusunda ilk resmi düzenlemeler ise 1871 yılında “Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farika Nizamnamesi”ne yapılan ek ile başlamıştır. Bu düzenlemeler 1888 yılında Alamet-i Farika Nizamnamesi’ne yapılan 2. ek ve 1879 yılında çıkarılan “İhtira Beratı Kanunu” ile devam etmiştir. İhtira Beratı Kanunu ülkemizde kullanılan patent sisteminin temelini oluşturmaktadır. Cumhuriyet Dönemi’ne bakıldığında ilk gelişme 1930 yılında Türkiye’nin Paris Sözleşmesi’nin 1925 tarihli Lahey metnine katılmasıyla görülmektedir. Daha sonra 1931 yılında “Sınai Mülkiyet Gazetesi Hakkındaki Talimatname” Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Genel olarak 1994 yılına kadar “İhtira Beratı Kanunu” dışında patent ile ilgili bir kanun çıkmamış, mevcut kanun üzerinde değişiklikler yapılarak patent sistemi yürütülmeye devam edilmiştir.

Patent & Faydalı Model Koruma Süreleri

Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder. Patent ve faydalı model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

patent ve faydalı model süreleri

Patent & Faydalı Model Yenileme İşlemi

Tescil edilen Patent ve Faydalı modelin koruma süresi boyunca her yıl sicil harçlarının ödenerek yenilenmesi gerekmektedir.

Patent yenileme işlemlerine o yıl için patent koruma süresinin bitmesine 6 ay öncesinden ya da koruma süresinin 6 ay sonrası (cezalı patent yenileme içinde yapılmalıdır.)

Patent,Faydalı Model yenileme ücretleri diğer bir değişle sicil harçları her sene Türk Patent Kurumu’nun belirlediği oranlarda ödenir.

Patent Yenileme işlemlerinin takibi tescil sahibine aittir. Tescilin ilk yıllarında kişi ve kurumların bu süreçleri takibi daha yoğun olsa da zaman içerisinde bu işlemler unutulabilmektedir. Oysaki zamanında yenilemesi yapılmayan patent tescilinin koruması iptal olur ve bu buluşlar kamuya mal olur.

Adres Patent müvekkillerinin Patent & Faydalı Model yenileme sürelerini takip ederek onları tam zamanında bilgilendirir.

Patent & Faydalı model tescilinizin yenileme işlemleri ile ilgili uzmanlarımızdan detaylı bilgi almak için bizi arayın!   0212 347 89 89