Evinizden çıkarken kapınızı kilitlemeyi unutmazsınız çünkü evinizi yokluğunuzda koruma altında tutmak istersiniz. Peki ya markanızı dışarıdaki tehlikelerden nasıl koruyorsunuz?

Gelişen teknoloji ve küreselleşme ile birlikte mevcut pazarlarda rekabet oldukça arttı. Aynı alanda hizmet veren markalar veya potansiyel olarak aynı hedef kitleye seslenen markaların birbirinden ayırt edici özellikler kazanmaları daha da önemli hale geldi. Markaların ayırt ediciliklerinin korunması marka başvurusu ile marka tescil sürecini başlatmaktan geçiyor.

Marka Başvurusu Nedir?

Marka tescil başvurusu, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişinin markasını yasal olarak koruma altına almak için gerçekleştirdiği hukuki bir süreçtir. Bu işlem, markanın ayırt edici ve benzerleri ile karıştırılmayacak kadar farklı olduğunun ispatıdır ve markanızın yasal olarak korunmasını sağlar. Başkalarının izinsiz kullanmasını engeller.

Marka Başvurusu Neden Yapılmalıdır?

Bir markayı yasal olarak korumak ve başkalarının izinsiz kullanmasını önlemek için marka tescil başvurusu yapılmalıdır. Tescilli bir ticari marka aynı zamanda sahibine, tescilde listelenen mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak markayı kullanma konusunda münhasır hak verir ve marka ihlaline ilişkin hukuki bir ihtilafta delil teşkil edebilir. Ek olarak, tescilli bir ticari marka lisanslanabilir, başkalarına devredilebilir, rehin edilebilir veya teminat gösterilebilir, bu da sahibine ek gelir akışı sağlar.

Marka Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’de marka tescil başvurusu yapmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

  1. Marka sorgulama yapın: Marka tescil başvurusunda bulunmadan önce, markanın tescil kriterlerine uygun olduğundan, daha önce tescil edilmediğinden veya çok benzer tescilli başka bir marka olmadığından emin olmak için bir marka araştırması yapmak önemlidir.
  2. Marka başvuru dosyasının hazırlanması: Marka sorgulama yaptıktan sonra eğer marka tescili için risk yoksa, marka başvurusu için dosya hazırlanmalıdır. Marka başvuru dosyası temel olarak şu bilgileri içermelidir: başvuru sahibinin adı ve adresi, marka örneği varsa logosu ve markanın kullanılacağı mal veya hizmetler ve diğer ilgili bilgiler.

Not: Marka başvuru dosyasında eksik veya hatalı bilgi olması sebebi ile marka hakkınızı kaybedebilirsiniz. Bu nedenle marka tescil başvurusunu yapmak için profesyonel bir vekil firma ile çalışmak hata riskini minimize eder, sorunsuz bir marka tescil başvurusu ve tescil süreci geçirmenizi sağlar.

  1. Ücretlerin ödenmesi: Marka başvurusu için,  markanın kullanılacağı mal veya hizmetlere göre değişen gerekli ücretleri de zamanında ödemelisiniz.  Ödemeleri zamanında yapmadığınız takdirde marka hakkınızı kaybedebilirsiniz.
  2. İncelemeyi bekleyin: Marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra tüm yasal gerekliliklerin karşıladığının incelemesi ve markanın tescil edilebilirlik kriterleri araştırması için inceleme süreci gerçekleşecektir. Bu süre marka ve sınıf sayısına göre değişken olmakla birlikte ortalama 2 aydır.
  3. Markayı yayını: Başvuru onaylanırsa, Marka Resmi Markalar Bülteni’nde yayınlanır. Bu yayın süresi içerisinde üçüncü şahısların markanın tescil edilmemesi için itiraz hakları vardır. Marka yayın süresi 2 aydır.

Marka tescil kararı ve tescil belgesinin alınması: Tescil başvurusu yapılan marka için yayın süresi bittikten sonra eğer herhangi bir itiraz yoksa tescil kararı verilir ve marka başvuru sahibinin tescil belge ücretini zamanında ödemesi ile beraber marka tescil edilir ve başvuru sahibine bir tescil belgesi verilir. Marka tescil belgesinin koruma süresi 10 yıldır. Bu süre 10’ar yıllık dönemler halinde sonsuza kadar yenilenebilir.

Kimler Marka Başvurusunda Bulunabilir?

Türkiye’de, gerçek ve tüzel kişiler marka tescil başvurusunda bulunabilir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan yabancı gerçek veya tüzel kişiler de Türkiye’de marka tescil başvurusunda bulunabilir.

Marka başvurusunu neden bir vekil firma ile yapmalısınız?

Marka başvurusu süreçleri, yoğun emek isteyen işlemlerle doludur. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için destek almanız şarttır. Aksi takdirde, marka tescil başvurusu süreçlerinde yapılan bir yanlış, başvuru iptaline neden olabilir. Bu durum tüm emeklerin çöpe gitmesine ve sürecin tekrardan başlamasına; dolayısıyla hem zaman hem de para kaybına neden olur. Hatta marka tescilinde başvuruda öncelik hakkı çok önemli olduğundan markanızı kaybetme ihtimali de doğabilir. Marka başvuru sürecinizin sorunsuz ve hızlı bir şekilde sonuçlanması için güvenilir bir vekil firmadan danışmanlık almanız sizin için en uygun çözüm yolu olacaktır.

Marka başvurusunu Adres Patent ile yapın

Adres Patent marka, patent, tasarım ve telif hakları konusunda ileri düzeyde bir birikim ve deneyime sahiptir. Müşterilerine, marka, patent, tasarım, telif hakları ve bu haklara sahip kişilerin hukuki hakları konusunda uluslararası düzeyde danışmanlık yapmaktadır.

Marka tescil başvurusu ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları sürecinde ihtiyaç duyduğu tüm desteği Adres Patent olarak hizmetinize sunmaya hazırız.

Daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.