Katar 131. Ülke olarak Madrid Sistemine Katılıyor

Katar 131.ülke olarak Madrid Sistemine katıldı!

Madrid Protokolü Katar’da 3 Ağustos 2024’te yürürlüğe girecek.

Madrid Sistemi Nedir?

Uluslararası marka tescili kapsamında, kendi ülkesindeki ofiste tescilli bir markaya sahip veya tescil başvurusu olan şahıs/firmaların tek bir başvuru ile Madrid protokolüne tabi birçok ülkede uluslararası tescile sahip olmasını sağlayan anlaşmadır.

Türkiye, 1 Ocak 1999 tarihinde Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü’ne taraf olmuştur. Bu protokol kapsamında Türk vatandaşları, Türkiye’de ikamet edenler veya Türkiye’de ticari veya sınai bir faaliyette bulunanlar, Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla Madrid Protokolü’ne taraf olan 100’den fazla ülkede uluslararası marka başvurusunda bulunabilmektedir.

Uluslararası marka başvurusu, Madrid Protokolü’ne taraf bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşa sahip veya o ülkede yerleşik veya o ülkenin tabiiyetinde olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilmektedir.

Madrid Sistemi, kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Protokol üyeleriyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamamaktadır. Ayrıca, Madrid Protokolü’ne taraf olmayan bir ülkede bu sistem aracılığıyla marka koruması sağlanması mümkün değildir.

Katar’a Marka Tescili Nasıl Yapılır?

 • Katar Marka Tescil Başvuruları, şu an Katar Devleti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’na ( MEC ) yapılmaktadır. Katar, 3 Ağustos 2024’te Madrid Protokolüne üye olacak ve Madrid sistemi ile de başvuru yapılabilecek.
 • Kayıt işleminin tamamlanması 12-15 ay sürer.
 • Her sınıf için ayrı başvuru yapılmalıdır.
 • Katar’da tescilli ticari markaların, başvuru tarihinden itibaren on (10) yıllık bir geçerliliği vardır ve on (10) yıllık süreler için süresiz olarak yenilenebilir. (Diğer ülkelerde olduğu gibi)

Katar Marka Sorgulama (Katar’da Marka Araştırması)

Katar’da ticari marka başvurusunda bulunmadan önce ticari markanızın Katar’da tescile uygunluğunu belirlemek için Katar ticari marka ofisinden önce bir ön tescil ticari marka araştırması yapılmalıdır. Adres Patent Uzmanları sizin markanızı Katar’da araştırarak tescil uygunluğu konusunda sizi doğru yönlendirir.

Daha detaylı bilgi ve Katar’da marka araştırması için uzmanlarımızdan şimdi bilgi alabilirsiniz.

Katar’da Marka Tescil Başvurunuzu Adres Patent ile Yapın

Adres Patent marka, patent ve telif hakları konusunda ileri düzeyde bir birikim ve deneyime sahiptir. Müşterilerine fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda uluslararası düzeyde tavsiye ve uzman kadrosuyla danışmanlık yapmaktadır.

Katar’da marka tescili ile ilgili detaylı bilgi için uzmanlarımızdan bilgi alın.

Katar Devleti Hakkında

Katar Devleti, Arap Yarımadası’nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesidir. Kuzeybatısında Bahreyn, batı ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyinde İran bulunur.

Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Doha’dır. Ülkenin nüfusunun %80’i başkentte yaşamaktadır. Toprakların geri kalan kısmı deniz seviyesinden alçakta bulunan çölle kaplıdır.

Petrolün keşfinden önce Katar ekonomisi balıkçılık ve inci avcılığına odaklanmıştı. 1892’de Osmanlı İmparatorluğu’nun yerel valileri tarafından hazırlanan bir raporda, 1892’de inci avcılığından elde edilen toplam gelirin 2.450.000 kran olduğu belirtiliyor. Japon kültür incisinin 1920’lerde ve 1930’larda dünya pazarına sunulmasından sonra, Katar’ın inci endüstrisi çöktü. 1940 yılında Katar’da Duhan sahasında petrol bulundu. Bu keşiften sonra ülke yasal vatandaşları için yüksek bir yaşam standardına sahip hale geldi. Gelir vergisi olmayan Katar, dünyanın en düşük vergi oranlarına sahip ülkelerinden biridir. Haziran 2013’te işsizlik oranı sadece %0,1 idi. Şirketler hukuku, Katar vatandaşlarının emirlikteki herhangi bir girişimin %51’ine sahip olmasını şart koşmaktadır.

Ülke, dünyadaki en çok gaz rezervlerine sahip ülkeler arasındadır.1 tanesi karada 6’sı açık denizde olmak üzere toplam 7 adet doğalgaz üretim noktası vardır. Ülkenin körfeze bakan kısmında Ras Laffan isimli bir endüstri şehri kurulmuştur.

Petrolün varlığı ülkede gübre ve çimento sanayisinin gelişmesine de katkıda bulunmuştur.

2017 yılında 2 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği ülkede turizm de ülkenin önemli bir gelir kaynağı haline gelmişti

Arapça, ülkenin ana dilidir. Onlarca değişik milletten insanların bulunması, İngilizceyi de ikinci bir millî dil hâline getirmiştir. Katar Araplarının genelde üst düzey yönetici, bürokrat ya da mal sahibi olduğu ülkede diğer ülke Arapları bankalarda, petrol ve gaz tesislerinde ya da devletin kurumlarında memur olarak çalışırlar. Ülkenin demografik yapısı göçmenlik sistemine dayalıdır. Ülkede yabancı ülkelerden yaklaşık 1,8 milyona yakın işçi çalışmaktadır. Genellikle Filipinler, Nepal, Hindistan gibi ülkelerden insanlar bu ülkeye inşaat, sağlık, hizmet, enerji sektörlerinde çalışmak için gelirler.

Katar’a İhracat ve Katar Marka Tescili

Katar, dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip ülkelerinin başında gelmektedir. Katar, doğal gaz rezervi açısından dünyada 3. sırada yer almaktadır.  Katar’ın  GSYİH’nın % 56’sı, ihracat gelirlerinin ise % 89’u petrol ve doğalgaz sektöründen elde edilmektedir. Katar’ın petrol rezervi 25,2 milyar varildir. Katar’ın ihracat gelirlerinin % 49’unu petrol, % 40’ını LNG teşkil etmektedir.

Diğer bir taraftan Katar,  ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla enerji dışı alanlarda faaliyet gösterecek firmaların ülkeye davet edilmesi yönünde de çalışmalar da yapmaktadır.

Ras Laffan ve Mesaieed Sanayi Bölgelerinin yanı sıra; Katar Bilim ve Teknoloji Parkı (Qatar Science and Technology Park) ve Katar Finans Merkezi (Qatar Financial Center) kurularak, teknoloji ve finans alanlarında yabancı yatırımcıların bu iki “serbest bölgede” % 100 yabancı sermayeli şirket kurarak faaliyet göstermelerine imkan tanınmıştır.

Katar, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı 2019 raporu sıralamasında 190 ülke içinde 83’üncü, yeni şirket kurma sıralamasında ise 84’üncü sırada yer almaktadır. Katar, Körfez İşbirliği Konseyi’nin bir üyesidir. Üye ülkeler arasında 2003 yılında uygulamaya geçirilen Gümrük Birliği’ne de dahildir. Gümrük Birliği kapsamında Konsey’in altı üyesi (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) ortak bir gümrük politikası ve gümrük tarifesi (%5 oranında) üzerinden diğer ülkelerle ticari alışverişlerini  gerçekleştirmektedir.

Kaynak: İzmir Ticaret Odası / Katar Ülke Raporu

Türkiye’den Katar’a İhracat

Uluslararası ticaretle ilgili Birleşmiş Milletler COMTRADE veri tabanına göre, Katar’ın Türkiye’den yaptığı ithalat 2021’de 1,09 Milyar ABD Doları oldu.

TÜRKİYE’NİN KATAR’A İHRAÇ ETTİĞİ BAŞLICA ÜRÜNLER

 1. Elektrik-elektronik aksamı
 2. Mobilya
 3. İnşaat aksamları
 4. Petrol-mineral yağları
 5. Süt ve süt ürünleri

TÜRKİYE’NİN KATAR’DAN İTHAL ETTİĞİ BAŞALICA ÜRÜNLER

 1. İşlenmemiş Alüminyum
 2. Mineral Yakıtlar (LNG)
 3. Plastik Ürünleri

KATAR – TÜRKİYE İkili İşbirliği Mekanizmaları

-Karma Ekonomik Komisyon: Türkiye-Katar 6. Dönem KEK Toplantısı 10 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Tarafımızdaki mevcut KEK Eşbaşkanı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katar tarafındaki eşbaşkan ise Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed El Kuvari’dir.

-Türkiye-Katar İş Konseyi: İki ülke iş konseyleri arasındaki yakın ilişkiler artan bir ivme ile güçlenmektedir. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile DEİK’in Türkiye-Katar İş Konseyi çatısı altındaki Katarlı muhatap kuruluşu Katar İşadamları Derneği (QBA) arasında Doha’da 22 Mart 2018 tarihinde bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Kaynak: https://www.mfa.gov.tr/katar-ekonomisi.tr.mfa

Katar – Türkiye Yatırım İlişkileri

Katarla ilişkilerimiz gelişmeye devam etmektedir. 2014 yılında iki ülke arasında oluşturulan Yüksek Stratejik Komite (YSK) faaliyetleri ile ülkeler arası işbirliği üst düzeyde yürütülmektedir. Katar’a uygulanan ambargo, Katar ile ilişkilerimizin gelişimi açısından önemli bir fırsat yaratmıştır.

 Türkiye söz konusu ambargodan itibaren kısa bir sürede Katar’a 220 uçak, 1 gemi ve 16 tır ile toplam 18 bin ton ihracat ürünü göndermiştir.

Katar pazarı başta gıda ve inşaat sektörü olmak üzere iş insanlarımız için önemli bir potansiyele sahiptir.  Bu sene 2022 yılı FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar’da, büyük çaplı inşaat yatırımları gerçekleştirilecektir.

 Ticaret Bakanlığımızca da 2018-2019 döneminde hedef ülkelerden biri olarak belirlenen Katar’da yabancı yatırımcılar için potansiyeli en yüksek sektör müteahhitlik sektörü olup, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi planlanan 200 civarında yatırım projesinin toplam tutarının yaklaşık 200 milyar $ olacağı, bu tutarın % 43’ünün altyapı, kalanının sağlık ve eğitim sektörleri için kullanılacağı, sektörde Türk firmalarının en önemli rakiplerinin İtalya, Almanya, İngiltere ve Çin firmaları olduğu belirtilmektedir.

Diğer yandan, bitkisel üretim ve bitki sağlığı, hayvancılık, hayvan ıslahı, hayvan sağlığı, balıkçılık ile gıda sağlığı alanlarında iş birliğinin sağlanması amacıyla Türkiye ile Katar arasında 18 Aralık 2016 tarihinde imzalanan ve 18.08.2017 tarihinde yürürlüğe giren “Tarım Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı” 5 yıl yürürlükte kalacak olup, gıda ihtiyacının % 90’ını ithalatla karşılayan Katarı, ülkemiz gıda pazarının 1 numaralı alıcısı haline getirme potansiyeline sahiptir.

30.06.2019 tarihi itibariyle, Türkiye’de 170 adet Katar sermayeli firma bulunmaktadır.

Kaynak: https://api.izto.org.tr/storage/Documents/original/oohyLdz2wyyuqRW3.pdf