İhracat tarafında belirlenen hedeflere ulaşılmasının ülke adına son derece sevindirici olduğunun altını çizen Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “Buna karşın 2022 Mayıs ayı dahil cari işlemler özelinde geçen yılın aynı dönemlerine göre yaklaşık 30 milyar dolarlık açık vermişiz. Markalı ve patentli yapılan her bir ihracatın cari açığı kapatma özelliği de var. Bu kapsamda markalı ve patentli ürünlerin ihracatı cari açığın kapanmasına da etki ediyor” dedi.

Gelişmiş birçok ülkenin markalı ve patentli ihracata önem verdiğinin altını çizen Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “Bu ülkelerin yapmış olduğu ihracatın da kilogram başı değeri oldukça yüksek, bu durum mevcut ülkelerin daha az cari açık vermesini ve ithalat-ihracat dengesinin daha sağlıklı olmasına etki ediyor” değerlendirmesinde bulundu. İlk altı ayda ihracat tarafında belirlenen hedeflere ulaşılmasının ülke adına son derece sevindirici olduğunun altını çizen Akbulut, “Buna karşın 2022 Mayıs dahil cari işlemler özelinde geçen yılın aynı dönemlerine göre yaklaşık 30 milyar dolarlık açık vermişiz. Markalı ve patentli yapılan her bir ihracatın cari açığı kapatma özelliği de var” dedi. 2022 yılı ihracat hedefinin 250 milyar dolar olduğunu ve ilk altı aylık dönemde 126 milyar dolar ihracat yapıldığını dile getiren Cumhur Akbulut, katma değeri yüksek ürünlere giden yolunda patent, faydalı model, tasarım ve markalaşmadan geçtiğini dile getirdi.

Her beş ihracatçıdan dördü tehlike altında

Yapılan bir araştırmada kilogram başı ortalama ihracat değerinin 2,5 doları geçmesi halinde Türkiye’nin dış ticaret borcunun önemli bir kısmının kapanacağına dikkat çeken Cumhur Akbulut, “Türk Patent ve Marka Kurumu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerini dikkate aldığımızda ihracat yapan birçok firmamızın çalıştıkları pazarlarda kendi markalarını tescil ettirmediklerini görüyoruz. Bu kapsamda tescilsiz ihracat yapan her beş ihracatçı firmamızdan dördü risk altında. Firmalarımızın sınai mülkiyet bilincinin artmasına bağlı olarak yapılan dış satımlarda; ürünün mevcut pazarlara girişinin yasaklanması veya piyasadan toplatılması gibi olumsuzluklar da minimum düzeye inecek” şeklinde konuştu.