Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi ve Ali Yüksel & Hilmi Özalp Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Av. Hilmi Özalp, anonim şirketlerin ve kooperatiflerin sözleşmeli avukat bulundurmak zorunda olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özalp, ”1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanununda ön görülen esas sermeye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı 100 ve daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır” dedi.

Yapılan sözleşmelerin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun olması gerektiğini belirten Özalp, sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesi düzenleyen avukatın sözleşmenin bir nüshasını baroya vermesinin zorunlu olduğunu, kanuna aykırı davranan anonim şirketler ve yapı kooperatifleri hakkında baronun suç duyurusunda bulunacağını aktardı.

Av. Hilmi ÖZALP şöyle devam etti:

“Bu hükümlere aykırı davranan kuruluşlara, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin 3. fıkrası gereği Cumhuriyet Savcısı tarafından, baronun şikayeti üzerine sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay, 2017 yılı için belirlenen aylık brüt ücret miktarı 1.777,50 lira olup, iki aylık brüt asgari tutarı olan 3.555,00 lira para cezası verilecek.”

Üye sayısı 100 ve üzeri olan kooperatifler avukat bulundurma durumunu bildirecekler

Anonim şirketlerin ve üye sayısı 100 ve daha fazla olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli avukat bulundurup bulundurmadığını baroya bildirmesi gerektiğini söyleyen Özalp, 2016-2017 yılına ait Avukatlık Sözleşmesi ve ilgili ücret ödemelerini gösteren serbest meslek makbuzu ödeme belgesi örneğinin, eğer avukat sigortalı çalışan ise 2017 yılına ait maaş bordrolarının örneğini baroya bildirmeleri gerektiğini söyledi. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na aykırı davranan şirketler hakkında baroların, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak yasal işlem başlatacağını aktardı.

Özalp, “Anonim şirketler ticari hayatta büyük ciroları olan işletmelerdir. Şirketlerin ve kooperatiflerin yaptıkları işlemlerde avukattan yardım almaması ticari hayatta hukuksal birçok eksiği beraberinde getirmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi açısında önemli bir gelişme. Her ne kadar yasaya göre zorunluluk olsa da zaten anonim şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin avukat bulundurması gerekir” açıklamasını yaptı.