Tarım, sanayi, turizm ve eğitim alanlarında bütünleşik bir yapı kurma yoluna ilerleyen Aksaray, marka şehir olmanın formülünü de tanıtım, sınai mülkiyet hakları ve ticarileşmede arıyor. 1 milyon patent hedefinde üzerin düşeni yapmak isteyen kent, OSB’ler ve üniversitelerin katkısıyla sınai mülkiyet haklarında da sinerji yakalamak istiyor.

Türkiye’nin 1 Milyon Patent hedefine ulaşması adına Adres Patent tarafında gerçekleştirilen Marka Şehir etkinliklerinin yeni durağı Aksaray. Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Yüksel’in moderatörlüğünde ‘Aksaray’ın Markalaşması-Aksaray Sanayisinin Türkiye Ekonomisine ve İhracata Katkısı’ etkinliği kamu, üniversite ve reel sektördeki birçok oyuncunun katılımıyla düzenlendi.
Zoom üzerinden gerçekleştirilen etkinliğe, Aksaray Vali Yardımcısı Yasin Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aksaray İl Müdürü Refik Tezcan, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ahmet Kulak, Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Üniversitesi Rektörü Yusuf Şahin, Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş, Türkiye Patent Hareketi Derneği Başkanı Av. Ali Çavuşoğlu, Aemot Elektrik Motorları Genel Müdürü Sami Akdoğan ve Mysilo Tahıl Depolama Sistemleri Ar-Ge Müdürü Mücahit Ferah katıldı

Sadece proje yapmak yetmiyor

Aksaray Vali Yardımcısı Yasin Ardıç:
Kentimizin ‘nasıl markalaşacağı’ konusu bizi mutlu eden bir başlık. Kentte tarım, sanayi, eğitim konuları başta olmak üzere güzel projelere imza atmaya çalışıyoruz. Markalaşmak için sadece proje yapmak yetmiyor. Algıyı yönetebilmek bu bağlamda markalaşma konusunda önemli bir yere sahip, markalaşmada kritik bir yere sahip olan diğer bir olgu ise sınai mülkiyet hakları. Bu iki kavramın iyi bir şekilde benimsenmesi marka şehir olmanın yolunu açacaktır. Buna ilave Aksaray Belediyesi’yle birlikte ele aldığımız projeler var. Bunlar tarım, sanayi, eğitim ve turizm üçgeninde şekilleniyor. Yapacağımı bu çalışmalarla kentimizin marka şehir olmasını hedefliyoruz.

İlimiz cazibesini daha fazla artıracak

Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik:
Nüfus artış hızı bakımından kentimiz son yıllarda önemli bir ivme yakaladı. Yıllık bazda ortalama 8 bin ila 9 bin civarında bir artış söz konusu. Jeopolitik konumu itibariyle de önemli bir potansiyele sahip. Şehrin tarım altyapısının oluşması, ham madde kaynağına rahatlıkla ulaşılabilmesi gibi etmenler Aksaray’ın hızlı bir şekilde yol almasında etkili. Kentimize uluslararası platformda alanın en iyi oyuncuları yatırım yapıyor. Buna bağlı olarak ilimiz cazibesini daha fazla artıracak.

12 patent başvurusu yapıldı

Aksaray Üniversitesi Rektörü Yusuf Şahin:
Üniversiteler bir ticari kurum olmadığı için ortaya çıkan faydanın sağlamış olduğu avantaj niteliksel bir diğere sahip. Diğer yandan üniversite olarak laboratuvar konusunda önemli yatırımlar yaptık. Kentimizin ve sanayicilerimizin bu anlamda üniversitemizin potansiyelinden daha fazla yararlanmasını istiyoruz. Bunun dışında okulumuzda teknoloji transfer ofislerimiz var son iki yılda üniversitemiz tarafından 12 patent başvurusu yapıldı ve bu süreçlerin takibi üniversitemiz tarafından yapılıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu ile bilgi ve dokümantasyon alanında bir protokol imzaladık. Buna bağlı olarak dokümantasyon birim kurduk. Teknokent kurulumuyla ilgili süreçlerimiz de başladı. Bu hususta dosyamız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kurul sürecinde. Bunun dışında eğitim sisteminde 3 +1 modeline geçen ilk devlet üniversitesiyiz. Mühendislik fakültesine geçen bir öğrencimiz 2,5 ortalamaya sahip ve alttan dersi yoksa son sınıfta anlaşmalı olduğumuz firmalarda son senesini çalışarak okuyor.

Şehrimizin marka değerini artırmak adına bir strateji oluşturmalıyız

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ahmet Kulak:
Biz Aksaray iş dünyası olarak üyelerimizin markalaşması, Aksaray ekonomisinin Türkiye ihracatına katkısına artırmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Üyelerimizi sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirerek Ar-Ge çalışmaları neticesinde patent, faydalı model ve tasarım çalışmalarında kendilerine yardımcı oluyoruz. Şehrimizin marka değerini artırmak adına bir strateji oluşturmalıyız. Buna ilave kentimizin markalaşması hususunda bilinirlik çalışmaları yapıyoruz. Buna bağlı olarak Ihlara Vadisinin tanıtımı konusunda odaklanarak ilimizin değerlerini öne çıkarmaya çalışıyoruz.

8 ürünümüzün coğrafi işaret başvurusunu yaptık

Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök:
Aksaray tarih, tarım ve sanayisiyle önemli bir yerde. Biz Aksaray Ticaret Borsası olarak 8 tane ürünümüzün coğrafi işaret başvurusunu yaptık. Geçtiğimiz günlerde Aksaray Kabak Çekirdeği’nin coğrafi işaretle tescilini yaptırdık. 4 projemiz de ilana çıktı. Bunları da en kısa zamanda paylaşacağız. 1 milyon 100 bin tonluk şeker pancarı üretimiyle ülkemizin şeker ihtiyacının yüzde 9’unu karşılıyoruz. Arap ve buğday üretiminde önemli bir yere sahibiz. Ayrıca yonca ihraç ederek kentimizin markalaşma konusuna da katkıda bulunuyoruz.

Ülkemizin 2029 yılına kadar 1 milyon patent hedefine ulaşmasını istiyoruz

Türkiye Patent Hareketi Derneği Başkanı Av. Ali Çavuşoğlu:
Bir şirketin toplam değeri içerisinde sınai mülkiyet haklarının değeri yüzde 90 civarında bu rakam her geçen gün artış gösteriyor. Özellikle patent sayısı arttıkça ülkemizin yaratmış olduğu katma değer de artacak. Patent sayılarının artması sanayi, bilimin gelişmesine katkıda bulunurken aynı zamanda katma değerli ihracatın da artmasına zemin hazırlıyor. Ayrıca patent sayılarının fazla olması ülkelerdeki lisans gelirlerinin de artması anlamına geliyor. Hedefimiz farkındalık çalışmaları yaparak ülkemizin 2029 yılına kadar 1 milyon patent hedefine ulaşmasını sağlamak. Bunun dışında patentin firmaların da karlılıklarına olumlu yönde yansıdığını ifade edebilir. 2020 yılında Aksaray’ın patent karnesine baktığımız zaman 13 patent, 4 faydalı model, 292 marka, 25 tasarım başvurusunun yapıldığını görüyoruz. Bölgede geçtiğimiz yıl 500 şirketin kurulduğunu düşünürsek bu rakamın kentin potansiyelini yansıtmadığını söyleyebiliriz.

Ticarileşme olmazsa raflarda kalan bir patentin ülkemize bir faydası olmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aksaray İl Müdürü Refik Tezcan:
Patent, geliştirilen ürünlerin koruma altına alınmasında önemli bir yere sahip. Ülkemiz geçen yıl patent başvuru sayılarında 2020 önemli bir ivme yakaladı. En fazla patent başvurusu yapan ülkeler arasında yaklaşık 8 basamak birden atladı. Ancak burada en önemli konu patentlerin ticarileşmesi olgusu. Ticarileşme olmazsa raflarda kalan bir patentin ülkemize bir faydası olmaz. Üniversitemizde teknokent kurulmasına bağlı olarak patent konusunda da önemli bir atılım yapılacağını düşünüyoruz. Bölgemizde yeni bir OSB’nin kurulum çalışmalarına başlandı. Bu bağlamda sanayi alanındaki yatırımlarında artması Aksaray’ın patent başvurularının artmasına katkı sağlayacaktır.

KOBİ’lerin patente daha fazla önem vermesi gerekiyor

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş:
Kentimiz tarım, turizm ve sanayi konusunda ciddi bir potansiyele sahip. Özellikle kent, bitkisel üretimde ülke ekonomisine yıllık 6,1 milyar liralık bir katkı sağlıyor. Şeker pancarı, yonca, ayçiçeği başta olmak üzere birçok üründe ilk 10 veya ilk 20’nin içerisinde yer alıyor. Sınai mülkiyet hakları konusunda kentimizde bir bilinç oluştu. Bu sinerji katma değerli üretimlere de yansıyacak. Ulusal ve uluslararası ölçekteki firmalarımız Endüstri 4.0’a entegre bir şekilde ilerliyor. Bunun dışında KOBİ düzeyindeki firmalarımızın da patent konusunda daha fazla önem vermesi gerekiyor. Kurumsal bir yapıya kavuşulması noktasında da sınai mülkiyet hakları konusu daha fazla gündeme alınmalı. Kentimizde 6’ncı bölge teşviklerinin veriliyor olması hem kente hem de ülkemizdeki yatırımcılar açısından oldukça cazip bir avantaj sunuyor.

KUTU… KUTU… KUTU…

BAŞARI HİKAYELERİ….

HİDRO JENERATÖR ÜRETİMİNE BAŞLADI

Aemot Elektrik Motorları Genel Müdürü Sami Akdoğan:
Türkiye’nin en önemli elektrik motoru imalatçılarından birisiyiz. 45.000 metrekare kapalı alanda, 63 tip gövdeden 400 tip gövde büyüklüğüne kadar, 0.12 kW – 500 kW güç değerleri arasında 2-4-6-8-12 kutuplu AC trifaze elektrik motorları üretimi gerçekleştiriyoruz. Biz firma olarak 2017’nin sonunda bir karar aldık ve Türkiye’de üretilmeyen orta gerilim motor, rüzgar türbini jeneratörleri ve hidro jeneratör yatırımı yapma kararı aldık ve 2018 yılında da yatırıma başladık. Sadece orta gerilim motorlarında Türkiye’de 110 milyon dolarlık bir ithalat var. Bu motorların da önemli bir kısmını kamu kurumları kullanıyor. Biz bu çıktının önüne geçme yolunda önemli bir adım attık. Ayrıca 220 tane rüzgar türbin jeneratörü yapmış bulunuyoruz ve bu ürünlerimizi de global bir firmaya teslim ettik. Yapılan bu ürünlerde de patent oldukça önemli bir yere sahip. Ancak ticarileşebilen patentler bu bağlamda reel sektöre daha fazla katkıda bulunuyor. Biz Türkiye’de ilk defa hidro jeneratör üretimine başladık bunu da Van Erciş barajına kuracağız ve bölgedeki enerji üretimine katkıda bulunacağız. Bizden önce Hindistan ve Çin bizim ülkemizde bu alanda önemli bir pazara sahipti.

9 TANE PATENT BAŞVURUSU YAPTI

Mysilo Tahıl Depolama Sistemleri Ar-Ge Müdürü Mücahit Ferah:
100 bin metrekarelik üretim sahasında 1000 kişiye istihdam sağlıyoruz. Firmamız dünya genelinde 80’den fazla ülkeye bayileriyle hizmet veriyor. 6 Şubat 2018 yılında bölgenin ilk sanayi merkezi olduk. Üç yıllık zaman zarfında üç tane Ar-Ge projesi tamamladık. Bu projelerin içerisinde 9 tane patent başvurumuz var. Bunların beş tanesi sonuçlandı, dört tanesi de inceleme sürecinde. Ar-Ge merkezinde çalışan personel sayımız ise 17 kişi. Buna ilave üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde her yıl 20 öğrencimiz firmamızda görev alıyor.