Sağlık konusunda yatırımlar COVID-19 salgınıyla beraber artış gösteriyor. Bu kapsamda insan sağlığını tehdit eden pandemi salgınlarının önüne geçmek adına Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Yüksel tarafından, vücut sıcaklığını ölçen kapı geliştirildi.

 Geliştirdiği buluşun; havaalanları, otogarlar, tren istasyonları, apartmanlar, evler, işyerleri, kamu kurumları, bankalar, postaneler, her türden ve dereceden okullar, yaşlı evleri, sağlık açısından riskli grupların yaşadığı yerler ve benzeri alanların girişlerine gelen kişileri otomatik olarak algılayarak vücut sıcaklıklarını ölçtüğüne işaret eden Yüksel, “Kapı,  belirlenen limitin üstünde bir vücut sıcaklığını tespit etmesi durumdan otomatik olarak hem görsel hem de işitsel ikazda bulunuyor” dedi. Yüksel, geliştirdiği buluşun patent başvurusunu yaptığını da söyledi.

Son yıllarda insan ve toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ve geniş coğrafyalarda görülen kuş gribi, domuz gribi, SARS, MERS ve Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıkların sayısının giderek arttığına dikkat çeken Yüksel, “Bahsi geçen bu bulaşıcı hastalıların giderek yaygınlaşması ve salgın haline dönüşmesi durumunda toplum bireylerinin hasta olup olmadığını anlama konusunda çok çeşitli tedbirler ve önlemler alınması da zaruri bir hale gelmiştir” şeklinde konuştu. Gerçekleştirilen ateş ölçüm uygulamalarının sadece toplu olarak bulunulan kilit noktalarda yapılması ve ölçüm değerlendirmesinin görevli insanların inisiyatifine kalması nedeniyle bu uygulamaların yeterli olamadığını ifade eden Yüksel buluşun içeriğine ve çalışma mekanizmasına ilişkin bilgi vererek şunları kaydet: “Buluşa konu kapı genel olarak; yaklaşan kişinin mesafesini ölçmek üzere en az bir adet mesafe ölçer, kişinin vücut sıcaklığının ölçülmesinin sağlamak üzere en az bir adet ateş ölçer, belirlenen limitin üzerinde vücut sıcaklığı tespit edilmesi durumunda görsel ikaz vermek üzere en az bir adet ikaz lambası, belirlenen limitin üzerinde bir vücut sıcaklığı tespit edilmesi durumunda işitsel ikaz vermek üzere en az bir adet hoparlör, mesafe ölçerden ve ateş ölçerden gelen verilerin değerlendirilmesi için ayrıca ikaz lambasının ve hoparlörün devreye girerek ikaz vermesini sağlamak üzere bünyesinde yazılım barındıran en az bir adet mikro denetleyici kart, elde edilen vücut sıcaklığı ölçüm verilerinin yetkili merci ve kurumlara kablolu ya da kablosuz olarak iletilmesini sağlamak üzere en az bir adet iletişim modülünü içeriyor.”

Salgınların yayılma hızının aşağıya çekilmesi hedefleniyor

Yüksel, buluşun ateş ölçümünü kişi ile kapı arasında bir adımlık mesafe kalmasıyla gerçekleştirdiğini belirtti. Buluşun diğer bir amacının kişinin girmek istediği alan için risk teşkil edip etmediğinin ve hastalık taşıyıp taşımadığının otomatik olarak belirlenmesi sayesinde kişi tarafından girilmek istenen alanda yer alan insanların salgından etkilenmesinin en aza indirilmesi ve genel olarak salgının toplumda yayılma hızının aşağılara çekilmesinin sağlanması olduğuna değinen Yüksel, “Böylece kişi de herhangi bir salgın hastalık varsa buna yönelik ilk tespitler ateş ölçümüyle belirleniyor”  dedi. Buluş konusu ürünün sahip olduğu iletişim modülü sayesinde, elde edilen vücut sıcaklığı ölçüm verileri gerektiğinde kablolu ya da kablosuz bağlantı üzerinden, salgın durumlarında tip hastalıkları izlemekle görevli merci ve kurumlara iletebildiğine işaret eden Yüksel, buluşun, toplumun geneli için tehlike oluşturan salgın riskinin ilgililerce izlenmesine katkı sağladığını da ifade etti.