Dünyada giderek etkisini artıran küresel ısınma, tatlı su kaynaklarını da her geçen yıl daha fazla tehdit etmeye başlıyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WİPO) verilerine göre son 20 yılda su sistemleri ve artırma konusunda 1 milyon 300 bin patent işlemi yapıldığını bunun önemli kısmının son beş yılda gerçekleştirildiğini söyledi. 

Dünyanın dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen, insan kullanımına uygun tatlı su miktarı oldukça sınırlı bulunuyor. Dünya yüzeyindeki mevcut suyun yüzde 1’den daha az bir kısmı ekosistem ve insan kullanımına elverişli tatlı su kaynaklarından oluşuyor. Buna göre dünya üstünde yaklaşık 35 milyon kilometreküp tatlı su bulunurken, bunun sadece 105 bin kilometreküpü elverişli tatlı su kaynakları arasında yer alıyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, Dünya su kaynaklarının yaklaşık yüzde 70’inin tarım amaçlı kullanıldığına dikkat çekerek, “Sanayi kullanımı yüzde 19, evsel kullanım ise yüzde 11 civarında bulunuyor” dedi. Türkiye genelinde yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık 600 milimetrenin biraz üzerinde olduğunu ve bu rakamın dünya ortalaması olan 800 milimetrenin altında yer aldığına işaret eden Akbulut, “Bu kapsamda ileride meydana gelmesi muhtemel su kıtlıklarına karşı, suyun ekonomiye yeniden kazandırılmasına yönelik teknolojilere ülke olarak daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor” açıklamalarında bulundu. Globalde son 20 yılda Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WİPO) verilerine göre su sistemleri ve artırma konusunda 1 milyon 300 bin patent işlemi gerçekleştirildiğine vurgu yapan Akbulut, “Bu rakamın büyük kısmı son beş yıllık verilerden oluşuyor” şeklinde konuştu.

Başvurularda başı Çin çekiyor

Su sistemleri ve arıtmayla ilgili başvurulara en fazla patent işleminin Çin’de gerçekleştirildiğini dile getiren Akbulut, “Çin’i Japonya, Amerika ve Kuzey Kore takip ediyor. Su fakiri olması beklenen özellikle de Orta Doğu bölgesi başvurularda ilk 10’nda yer almıyor” dedi. Yeni başvuruların da yolda olduğunun altını çizen Akbulut, “Kullanılan suyunu ekonomiye yüzde 100 geri kazandırılmasıyla ilgili patent başvuruları sürüyor. Mevcut çalışmaların ticarileşmesiyle kaynaklarımızı koruma yolunda önemli bir adım atacağız” diye konuştu.

Tekstil sektörü su kullanımı az olan teknolojilere odaklandı

Organize sanayi bölgeleri ve özel firmaların yağmur suyunu depolama sistemlerine yönelik yatırımlara ağırlık verdiğinin altını çizen Cumhur Akbulut, “Özellikle tekstil alanında faaliyet gösteren birçok boyahane yağmur suyunu depolama sistemlerine yönelik çalışmalar yapıyor ilave olarak organize sanayi bölgeleri de mevcut kaynakları korumak adına yağmur suyu depolama sistemlerine yönelik yatırımlara ağırlık vermiş durumdalar” ifadelerini kullandı. Tekstil makineleri tarafında ise su kullanımı olmadan havayoluyla boyama yapan makinelerin de geliştirildiğine işaret eden Cumhur Akbulut, “Her ne kadar maliyeti yüksek olsa da bu makineleri ülkemizde de üretmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.