TBMM’nin gündemi cumhurbaşkanlığına ilişkin anayasa değişikliği olsa da, öncesinde ekonomi yasalarının hızla kanunlaştırılması hedefleniyordu. Bu kapsamda Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı, yılbaşından önce Genel Kurul’da ele alındı.

Sınai Mülkiyet Tasarısı’nın, taklit ürün üretilip satılmasına hapis ve adli para cezası getiren maddeleri Meclis’te kabul edildi.

ADRES PATENT’TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, “Sınai mülkiyet koruması altındaki tüm işlemler için taklitçilere hapis cezasının yanı sıra yüklü miktarlarda tazminat cezası geldi” dedi.

“TESCİL BELGESİ ALMAK KOLAYLAŞACAK”

TBMM’de kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Cumhur Akbulut, marka, patent ve tasarım hukukunun Türkiye için çok önemli bir konu olmasına rağmen bugüne kadar kanun hükmünde kararnamelerle korunduğunu söyledi.

3 YIL HAPİS CEZASI

Kanunun ilan sürelerinin kısalmasıyla birlikte tescil belgesi almanın kolaylaşacağını belirten Akbulut, şunları kaydetti:

“Sınai mülkiyet hukuku kanunla korunacak ve yaptırımların önü açılarak hukuki süreçler hız kazanacak. Tasarının TBMM’de kabulünden sonra Cumhurbaşkanının onayı ile Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek hükümlere göre, taklit mal üreten ya da hizmet sunan, satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden ya da depolayanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Marka koruması olduğunu belirten işareti, mal ya da ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıranlara da yine bir yıldan 3 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar da adli para cezası verilecek. Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans ya da rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunanlara da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar da adli para cezası öngörülüyor.”

“TAKLİTÇİLİĞİN ÖNÜNE GEÇMEK KOLAY OLACAKTIR”

Cumhur Akbulut, “Ancak bu suçlardan dolayı ceza verilebilmesi için markanın Türkiye’de tescilli olması şartı aranacak. Ayrıca bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması da şikayete bağlı olacak. Taklit malı satanlar, bu malları nereden sağladıklarını bildirip, taklit malı üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilen mallara el konulmasını sağlamaları halinde ceza almayacaklar. Bununla birlikte markanın tescil edilmesi kadar marka yönetimi, benzer ve taklit markaların takibi daha da önem kazanıyor” dedi.

Tasarının kabul edilen maddelerine göre, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca tasarı ile Türk Patent Enstitüsünün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştiriliyor. Kurumun kısa adı da “Türk Patent” olarak düzenleniyor.