Nisan 2024 “Araçlar ve Taşımacılık” Patent Başvuruları Değerlendirmesi

(“B” IPC sınıfının konuları: ayırma ve karıştırma, şekillendirme, taşıma, baskı, nanoteknoloji. B IPC sınıfının en önemli dalı her türlü araçlar ve taşımacılıktır. Buna demiryolu araçları, kara araçları, hava ve deniz araçları dahildir.)

Patent başvuruları, teknolojik gelişmenin ve inovasyonun önemli bir barometresidir. IPC (Uluslararası Patent Sınıflandırması) ‘B’ sınıfı, ayırma, karıştırma, şekillendirme, taşıma, baskı ve nanoteknoloji gibi çeşitli teknolojik alanları kapsar. Bu makalede, Nisan 2024 tarihli patent bülteninde “B” IPC sınıfına dahil edilen başvuruları, sektörel trendleri ve teknolojik ilerlemeleri inceliyoruz.

Sektör Liderleri ve Üniversitelerdeki Aktiviteler

Nisan ayında, TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 11 başvuru ile en aktif firma olurken, MERCEDES-BENZ TÜRK ve TUSAŞ her biri 10’ar başvuru ile takip etmişlerdir. Yerli patent başvurularının sayısı 159 olup, yabancı başvurular ise 8 olarak kaydedilmiştir, bu da başvuruların %95’ini yerli, %5’ini yabancı başvuruların oluşturduğunu göstermektedir. Üniversitelerden yapılan toplam 12 adet başvuru göz önünde bulundurulduğunda, her bir üniversitenin tekil katkı yaptığı görülmüştür.

En çok başvuru yapan ilk 3 firma

 •  TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – 11 ADET
 •  MERCEDES-BENZ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ – 10 ADET
 • TUSAŞ – TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – 10 ADET

Üniversitelerin Başvuru sayısı: 12

Global Perspektif ve Türkiye’nin Pozisyonu

Espacenet verilerine göre, Nisan 2024’te “B” IPC sınıfında dünya çapında toplam 139,357 adet başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların coğrafi dağılımına bakıldığında Çin 124,581 başvuru ile açık ara lider durumda. Çin’i, 11,532 başvuru ile uluslararası PCT ve 7,118 başvuru ile ABD izlemektedir. En çok başvuru yapan firmalar arasında BOSCH GMBH ROBERT 233 başvuru, TOYOTA MOTOR CO LTD 178 başvuru ve PSA AUTOMOBILES SA 166 başvuru ile öne çıkmıştır.

Yerli patent başvuru sayısı: 159 ADET

Yabancı patent başvuru sayısı: 8 ADET

Yerli/yabancı başvuru oransal analiz: %95 YERLİ BAŞVURU, %5 YABANCI BAŞVURU

Espacenette en çok başvuru yapan ilk üç ülkenin sıralaması ve yanlarında başvuru sayıları? (seçilen IPC kodu nezdinde)

 • ÇİN – 124581 ADET,
 • PCT (WO) – 11532 ADET, (PCT: uluslararası bir patent başvuru ve araştırma sistemidir.)
 • ABD – 7118 ADET

Espacenette en çok başvuru yapan ilk üç firmanın sıralaması ve yanlarında başvuru sayıları? (seçilen IPC kodu nezdinde)

 • BOSCH GMBH ROBERT – 233 ADET,
 • TOYOTA MOTOR CO LTD – 178 ADET,
 • PSA AUTOMOBILES SA – 166 ADET,

Yoğunlaşan Alanlar ve Öne Çıkan Teknolojiler

İncelenen “B” IPC sınıfında, gazların ayrıştırılması ve uçucu solventlerin geri kazanılması alanında 3,855 başvuru ile en yoğun ilgiyi gören dal olmuştur. Ayrıca, karıştırıcılar için yardımcı işlemler ve cihazlar 3,752 başvuru, aletli temizleme yöntemleri 3,676 başvuru ile takip etmiştir.

En Çok Başvuru Yapılan İlk  Üç Ana Dal:

 • Gazların veya buharların ayrılması; Uçucu solventlerin buharlarının gazlardan geri kazanılması; Atık gazların kimyasal veya biyolojik olarak saflaştırılması, örneğin motor egzoz gazları, duman, dumanlar, baca gazları veya aerosoller (3855 ADET),
 • Karıştırıcılar için yardımcı işlemler ve cihazlar, (3752 ADET),
 • Aletli temizleme yöntemleri (3676 ADET)

En Çok Başvuru Yapılan İlk Üç Alt Dal:

 • Temizlik için makineler veya aparatlar için genel uygulanabilirlik aksesuarları veya ayrıntıları (2493 ADET),
 • Kürekli veya kollu karıştırıcılar (2045 ADET),
 • Çalışma destekleri, örneğin ayarlanabilir sabitleyiciler (2015 ADET),

Dikkat Çeken Eğilimler ve Gelecek Projeksiyonları

2023 yılı Nisan ayı ile kıyaslandığında, Türkiye’de “B” IPC sınıfında yapılan patent başvuru sayısında %17’lik bir artış görülmektedir. Bu, ülkemizin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine olan bağlılığının ve teknolojik yeniliklere adaptasyonunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, üniversitelerin katkısındaki %140’lık artış, akademik düzeydeki yenilikçi çalışmaların ivme kazandığını göstermektedir.

Patent Uzmanı Değerlendirmesi:

Nisan 2024’te Türkiye’de “B” IPC sınıfında yapılan patent başvurularına bakıldığında en çok başvuru yapılan konunun genel olarak araçlar ve vasıtalar olduğu, bunu da taşıma, paketleme ve depolama konusundaki başvuruların izlediği görülmektedir. Espacenet verilerine bakıldığında ise Nisan 2024’te tüm dünyada “B” IPC sınıfında yapılan patent başvurularının ayırma ve ayrıştırma işlemleri ve ekipmanları üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.

2023 yılının Nisan ayı ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de “B” IPC sınıfında yapılan patent başvuru sayısında %17’lik bir artış olduğu, Mart 2024 ayı ile karşılaştırıldığında da 7 adetlik bir artış olduğu görülmektedir.

2023 yılının Nisan ayı ile karşılaştırıldığında, üniversiteler tarafından Türkiye’de “B” IPC sınıfında yapılan patent başvuru sayısında %140’lık bir artış olduğu fakat Mart 2024 ayı ile karşılaştırıldığında 2 adetlik bir düşüş olduğu görülmektedir.

2023 yılının Nisan ayı ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de “B” IPC sınıfında yapılan yabancı patent başvuru sayısında %60’lık bir artış olduğu görülmektedir.

2023 yılının Nisan ayı ile karşılaştırıldığında, Espacenette yayına çıkan “B” IPC sınıfındaki başvuru sayısının %12’lik, Mart 2024 ayı ile karşılaştırıldığında %7’lik bir artış olduğu görülmektedir.

2023 yılının Nisan ayı ve 2024 yılının Mart ayı ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de gerçekleştirilen “B” IPC sınıfındaki başvuru sayısının tüm dünyada yayına çıkan “B” IPC sınıfındaki başvuru sayısı içerisindeki oranının %0,1 ile değişmediği görülmektedir.

Tüm dünyada en çok patent başvurusu gerçekleştirilen ülke olarak Çin her zaman olduğu gibi zirvedeki yerini korumaktadır. Buna rağmen, tüm dünyada “B” IPC sınıfında en çok patent başvurusu yapan firmalara bakıldığında Çin menşeli firmalar yerine ilk üç sırada Avrupa ve Japonya menşeli firmaların yer aldığı görülmektedir.