Marka tescili; firmaların en değerli sermayesi olan markalarını koruma altına almak amacıyla yapılan bir işlemdir.

Marka tescili; kanunen belirli sektörler dışında zorunlu olmamakla birlikte, firmaların faaliyetlerini yürütmek, piyasaya mal veya hizmet vermek için gerekli en önemli işlemlerin başında marka tescili gelmektedir.

Marka tescili firmaların en önemli sermayesi olduğundan; tescil işleminin kanuni prosedürden dolayı uzun sürmesi; tescil işlemi yapılacak emtia ve hizmetlerin doğru seçilmesi, marka örneğinin doğru konumlandırılması, red veya benzerlik itirazları gibi durumlarda özel ilgi ve bilgi gerektiren işlemler dolayısıyla; tescil işlemlerinin Resmi Marka Vekillik Yetkisine sahip, işin uzmanı kişilerce yürütülmesi gerekmektedir.

Marka Vekilini seçerken de; öncelikle vekil firmanın tecrübeli , profesyonel kadrolara sahip olup olmadığına, işi zamanında ve güvenilir bir şekilde yapacak yeterli personele ve donanıma sahip olup olmadığına ve hukuk desteğinin olup olmadığına bakılmalıdır.

Firmaların En önemli sermayesi olan markanın korunması aşamasında vekil seçimi için sadece fiyatların dikkate alınması, işlemin doğru ve firmanın ihtiyaçlarına uygun yapılmasını güçleştirebilir ve hatta firmanın geçmişi araştırılmadan sadece çok düşük fiyata yapıldığı için bu önemli hizmetin liyakatsız firma veya kişilerden alınması, bazen en önemli sermaye olan markanın kaybına dahi sebep olabilir.

Marka tescili firmanızın geleceğini garanti altına alır.

Tescilli marka aynı zamanda ürün veya hizmetin tüketici nezdinde garanti anlamına gelir.

Günümüzde bir çok markanın değeri, şirketlerin tüm malvarlığından daha değerli olduğundan , marka tescili firmaya kar ettirir.

Evin sahipliği Tapu belgesiyle ispatlandığı gibi, markanın sahipliği de Marka tescil belgesiyle ispatlanır.

Marka tescili firmaların katma değerli ürünleri veya hizmetleri piyasaya sürmesi için en önemli işlemlerden birisidir.

Markanın tescilli olması , taklit edilmesini önler, taklit edilirse de taklitçilerle mücadelede kolaylık sağlar.

Tescilli marka, rakiplerinizin tescilsiz markasına karşı avantaj sağlar.