Tescilli markalar da, tıpkı, arsa, araba, ev gibi, fiziksel bir mülkle aynı şekilde maddi değere sahip olan bir fikri mülkiyet hakkıdır. Hatta çoğu durumda tescilli markaların değeri, şirketlerin değerinden çok daha fazladır. Örneğin dünyanın en değerli markası Apple’ın marka değeri, 355 milyar dolardır.

Sahibi olduğumuz bir mülkü satma veya devretme hakkımız olduğu gibi, aynı şekilde marka sahibi olarak markamızı da bir başkasına devredebiliriz. Tescilli markanın devir işlemi ile birlikte marka sahibinin marka üzerindeki hakları devralana geçer.

Marka Devir İşlemi Nedir?

Ticaret uzun bir yolculuk ve bu süreçte ortaklıklar, marka satışları, yatırım süreçleri çokça yaşanır. Bu gibi durumlarda akla ilk gelen sorulardan birisi de “Marka hakkı devir edilebilir mi?” olur.

Tescil edilmiş veya marka tescil başvurusu yapılmış ve süreci devam eden markaların hak sahipleri değiştiğinde markaların devir işleminin yapılması gerekir.  Örneğin şirketinizin 3 adet tescilli markası var ve şirketinizi bir başkasına sattınız. Bu durumda şirkete ait her 3 markanın da devir işleminin ayrı ayrı yapılması gerekir.

Markalar koruma kapsamında yer alan tüm emtialar için devir edilebileceği gibi sadece belli emtialar için de devredilebilir. Yine marka tescili ortak yapıldıysa marka sahiplerinden sadece birisi ya da bir kaçı marka hakkını diğer ortaklara veya farklı kişi veya firmaya devredebilir

Marka Devir İşlemi Nasıl Yapılır?

Marka devir işlemi yazılı olarak ve noter huzurunda gerçekleşmelidir. Devir sözleşmesinin noter huzurunda yapılmış olması tek başına yeterli ve bağlayıcı değildir. Marka devir sözleşmesinin kuruma iletilmesi ve kurum nezdinde de marka devir işleminin yapılması gerekmektedir.

Yapılan devir işleminin 3. Kişiler için hüküm ifade edebilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu sicil kayıtlarına işlenmesi gerekmektedir. Noterde yapılan marka devir sözleşmesi ile birlikte kurum siciline müracaat edilmesi ile marka devir işlemi sicile kayıt edilir ve bültende yayınlanır.  Yeni hak sahibi/sahiplerine yönelik tescil belgesi ek olarak talep edilmelidir. Yoksa yeni tescil belgesi düzenlenmez.

Marka Devir İşleminde Neye Dikkat Edilmelidir?

  • Markanın kısmen devredildiği devir sözleşmesinde belirtilmelidir. Eğer belirtilmemişse, ilgili markanın tescilli olduğu bütün mal ve hizmetler için devri gerçekleşir.
  • Marka devri ile birlikte marka koruma süresi değişmez. Aynı kalır.

Marka devir işlemi ile ilgili tüm sorularınız için marka vekil ve uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.