Global yayılım alanı her geçen gün artan koronavirüs ve türevleriyle ilgili çalışmalara virüs global bir kriz haline gelmeden başlanmış. Bu bağlamda koronavirüs ve türevlerine ilişkin bin 700 doküman bulunuyor.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19, korona virüsü özellikle insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmakla birlikte hijyen, maske ve dezenfekte alanında hem üretimin hem de bu konudaki spekülasyonlara artmasına neden oldu. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut yaptığı açıklamada; “Bu dönemde krizi fırsata çevirmek amacıyla yapılan çok sayıda marka başvurusu bulunurken diğer taraftan asıl spekülasyonlara konu olan aşı ve tedavi yöntemleri ile ilgili gerçekleştirilen yeni patent başvuruları henüz gizemini koruyor. Geçmişte yapılmış patentlere göz attığımızda çok sayıda buluşa imza atıldığı görülüyor” dedi.

Patentlerin doğru incelendiğinde birer istihbarat aracı olduğunun altını çizen Akbulut, “Dünyadaki kayıtlı teknik bilginin yüzde 80’ine patent veri tabanlarından ulaşabilirsiniz. Günümüzde patent sisteminin buluş sahibine sağladığı yayın erteleme hakkı sebebi ile özellikle son bir-iki yılda yapılan başvuruları henüz görmemekteyiz. Biraz geriye gidip 2018 yılı öncesinde baktığımızda ise coronavirüsü aşı ve tedavi yöntemleri ile ilgili yayına çıkmış ve hatta patent belgesi almış birçok buluşu görebilme inceleyebilme şansına sahibiz “diye konuştu.

Virüs Kriz Haline Gelmeden En Yeni Çalışma 10.09.2018 Tarihinde Yapıldı.

Covid-19 için geliştirilen ve tedavi ediciliği kanıtlanmış henüz bilinen bir aşı veya ilaç bulunmadığını kaydeden Patent Mühendisi ve İnovasyon Danışmanı Süleyman Eryılmaz şunları kaydetti: “Koronavirüsleri için daha önceden yapılan aşı çalışmalarına, yapılan patent başvuruları çerçevesinden bakıldığında bin 700 civarı patent dokümanına ulaşılmakta” şeklinde konuştu.

Bu dokümanlar içerisinde en yenilerinin Güney Kore’de 10.09.2018 tarihinde yapıldığına dikkat çeken Eryılmaz, “KR2018010557 başvuru numaralı patentte, koronavirüsün, özellikle Ortadoğu solunum sendromu-koronavirüsün (MERS-CoV) neden olduğu solunum yolu viral enfeksiyöz hastalığının tedavisinde kullanılan bir madde olarak izoksazol türevi bileşik; bunun farmasötik olarak kabul edilebilir bir türevi; bunun bir hazırlanması için süreci; ve bir aktif bileşen olarak bu bileşiği içeren koronavirüs enfeksiyonunun tedavisi için farmasötik bir bileşimden bahsedilmektedir. Bu doküman Kore’yle sınırlı kalmayıp aynı zamanda uluslararası patent başvurusu da yapılarak WO2020040343 yayın numarasıyla da yayınlanmıştır” bilgisini verdi.

Çeşitli Tiplerle İlgili Çalışmalar Devam Etmiş.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından başvurusu yapılan bir başka patent başvurusunun ise 25.10.2017 tarihinde yapıldığına kaydeden Eryılmaz, “US201716344774 başvuru numarasıyla yayınlanmış olan patent, koronavirüs enfeksiyonunu tedavi etme veya önleme yönteminde bir prefüzyon konformasyonunda stabilize edilen Coronavirus S ektodolantrimerleri, bu proteinleri kodlayan nükleik asit molekülleri ve vektörleri ve bunların kullanım ve üretim yöntemlerini açıklıyor” dedi.

Eryılmaz, “23.07.2014 tarihinde İngiltere’de yapılmış olan GB20140013020 yayın numaralı patent başvurusunda bir veya daha fazla yapısal olmayan protein (nsp) -10, nsp-14, nsp-15 veya nsp-16’da bir mutasyon içeren poliproteinleri kodlayan bir varyant replikaz geni içeren canlı, zayıflatılmış bir koronavirüs sağlanması ve koronavirüsün, bir sujedeenfeksiyöz bronşit gibi bir hastalığın tedavisi ve / veya önlenmesi için bir aşı olarak kullanılabilir olmasından bahseder” diye konuştu.

17.08.2018 tarih ve KR20180096102 başvuru numaralı patentte ise (MERS-CoV) için bir proteini veya proteinin bir kısmını veya monoklonal antikorun fonksiyonel bir fragmanını spesifik olarak tanıyabilen bir monoklonal antikor ile ve bunun bir kullanımı ile ilgili olduğuna değinen Eryılmaz, “Burada monoklonal antikor veya bunun fonksiyonel bir fragmanı, polipeptit sekanslarından oluşan gruptan seçilen herhangi bir polipeptit sekansı içererek belirli protein dizilerinden oluşmasından bahsetmektedir” bilgisini verdi.

Diğer taraftan 24.01.2000 tarih ve EP114710 (A1) yayın numaralı Avrupa Patenti başvurusunda, sığır koronavirüsü de dahil olmak üzere koronavirüslerinankraj bağımlı ve süspansiyon kültürü yayılımı için Çin hamsteri yumurtalık (CHO) hücrelerinin kullanılması için yöntemler sağladığını anımsatan Eryılamz şunları kaydetti: “Bir düzenekte sığır koronavirüsü VR874, virüsün çoğaldığı koşullar altında CHO-K1 hücrelerinde kültürlenir şeklinde açıklanmıştır. 16.11.2009 tarih ve US20090590973 başvuru numaralı ABD patentinde SARS-CoV’yespesifik olarak bağlanan bağlanma molekülleri, bağlanma moleküllerini kodlayan nükleik asit molekülleri, bağlanma moleküllerini içeren kompozisyonlar ve bağlanma moleküllerini tanımlama veya üretme yöntemleri tarif edilir. Bağlanma molekülleri spesifik olarak SARS-CoV’ye bağlanabilir ve SAR’dan kaynaklanan bir durumun teşhisinde, profilaksisinde ve / veya tedavisinde kullanılabilir şeklinde açıklanmıştır. 12.09.2008 tarih ve KR20080124812 başvuru numaralı Kore patentinde ise koronavirüs Picornavirüs ve koronavirüsün neden olduğu hastalıkları önlemek veya tedavi etmek için bir bileşim ve picornavirüs ve koronavirüsün neden olduğu hastalıkların tedavisi için pirazol türevinin günlük dozundan bahsedilmektedir. Bu bağlamda bakıldığında koronavirüsün tedavisi ve/veya teşhisi için yapılan birçok çalışmaya patent dokümanlarından ulaşılabilmektedir. Bu dokümanların içeriklerine bakıldığında yakın geçmişte koronavirüsü ve çeşitlerine karşı yapılan çalışmaların ciddiyeti görülebilmektedir. Yapılan çalışmalara güvenmek tabi ki gereklidir ancak bireyler olarak bizler de gerekli önlemleri almalıyız. “