Patent, faydalı model ve tasarım tescili konularında ihracatçı firmalara belirlenen dilimlerde yüzde 80’e kadar geri ödemesiz teşvik verilmesi yurt dışı tescil başvurularını cazip kılarken ihracatçı şirketlere ciddi oranlarda maliyet avantajı sağlıyor.

Katma değerli üretimlerde sınai mülkiyet haklarının temel parametreler arasında yer aldığını dile getiren Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen desteklerin KOBİ’lerin geliştirdikleri ürünleri uluslararası arenada fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması noktasında önemli avantajlar sağladığının altını çizdi. Mevut desteklerden bahseden Akbulut, “Patent, faydalı model ve tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri tasarımcı şirketler ve tasarım ofisleri için en fazla 50 bin ABD doları. İstihdam edilen tasarımcılar ve modelistlerin brüt ücret giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 150 bin ABD dolarına kadar çeşitli bölgelerde yüzde 80 ila 50 arasında destekler var” dedi.

TURQUALITY® Marka Programı’nda yer alan firmalarda sınai mülkiyet tarafında destekleniyor

Akbulut, ihracatçıların iş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderlerinde tasarımcı şirketler için en fazla 200 bin ABD doları, tasarım ofisleri için de en fazla 100 bin ABD dolarına kadar minimum yüzde 50 oranında ve yıllık limitlerle desteklendiğine vurgu yaptı. TURQUALITY® Marka Programı’nın öneminden de bahseden Akbulut, “Bu kapsamda yer alan şirketlerin patent, faydalı model, tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, kurumsal altyapıya yönelik danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin yurtdışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, test/klinik test işlemleri, danışmanlık, gelişim yol haritası çalışmaları, istihdam, tanıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışmaları ile franchise faaliyetlerine yönelik giderleri desteklenir” açıklamasında bulundu.

Prestij ve katma değere de etkisi olacak

TURQUALITY® Programına dahil edilen şirketler ise her bir hedef pazar başına en fazla 5 yıl olmak üzere verilen desteklerden faydalandığını dile getiren Akbulut, “Bu desteklerden yararlanmak son derece kıymetli. Uluslararası alanda marka çıkarmanın yolu da sınai mülkiyet haklarından geçiyor. İhracatçı firmalarımızın bu desteklerden daha fazla yararlanması hem prestij hem de katma değer olarak ülkemize geri dönecektir” değerlendirmesini yaptı.