Tanıtım ve bilinirlik çalışmaları doğrultusunda fuarlar firmalar için kritik bir yerde bulunuyor. Özellikle bazı ülkelerde düzenlenen fuarlarda, ürününü tanıtmak isteyen firmalara mevcut ürünün patentinin olup olmadığının sorulması sınai mülkiyet haklarının korumanın yanı sıra bilinirliğe de katkısını ortaya koyuyor.

Birçok şirket yurt dışında düzenlenen fuarlara geliştirdiği ürünlere yeni pazarlar bulma konusunda katılım gösteriyor. Özellikle ihtisas fuarları başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarların önemli bir bölümünde üretici ve katılımcı olan firmalara sergileyecekleri ürünün patent, marka, tasarım tescil durumu sorulurken bazı firmaların patentli olmayan ürününü sergilenmesi konusunda sorunlar yaşaması bu anlamda dikkat çeken problemler arasında yer alıyor.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut; Sınai mülkiyet haklarının ürüne koruma sağlamanın yanı sıra marka bilinirliği ve fuarlarda tescilli ürünün sergilenmesi konusunda ortaya çıkması muhtemelen taklit edilme, model ve içerik hırsızlıklarına karşı sorunların da önüne geçtiğine işaret ederek, “Düzenlenen fuarlarda katılımcıların sergileyecekleri ürünün patentinin bulunup bulunmadığının fuar yetkilileri tarafından sorgulanması sınai mülkiyet haklarının önemi ve bilinirliğine katkısını ortaya koyan bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda tescil belgesi bazı fuarlar için giriş bileti niteliğinde” ifadelerini kullandı.

“Sanayi ihtiyaçlarına göre buluş yapılmasını talep ediyor”

Türkiye’de üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin giderek yaygınlaştığına işaret eden Akbulut, üniversitelerin aldığı patenlerin çoğunlukla akademik buluşlar olduğunu bunun hızla sanayicinin ihtiyaçlarını karşılar işbirlikleri ile artırılmasına yönelik olması gerektiği ifade etti. Kamunun üniversite-sanayi iş birliğinde kritik bir yere sahip bulunduğunun altını çizen Akbulut, “Gerek sanayicilere sağlanan fuar destekleri gerekse TÜBİTAK tarafından üniversitelerde ve teknoparklarda faaliyet gösteren öğrenci ve firmalara verilen destekler yeni buluşların ortaya çıkmasında önemli bir misyona sahip. Ancak kamunun üniversitelerde ve teknoparklarda yapılan buluşların sanayiye uygunluğunu denetlemesi üniversite sanayi iş birliğini farklı bir boyuta taşıyacaktır” dedi.

Devletin fuar teşvikleri konusunda da firmalara önemli destekler verdiğinin altını çizen Akbulut, “Sanayicilerin fuarlara hangi ürünlerle katıldığının ve hangilerinin patentinin olup olmadığının denetlenmesi patent envanteri konusunda ciddi bir verinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu alanda sanayicilere yapılacak bilgilendirme çalışmaları ve patentin öneminin anlatılması da katma değerli ihracata katkıda bulunacaktır” şeklinde konuştu.

“Sanayiciler patente ve markalaşmaya daha fazla önem vermeli”

Diğer taraftan sanayicilerin ürününü koruma ve bilinirlik çalışmaları doğrultusunda patente ve markalaşmaya daha fazla önem vermesi gerektiğinin altını çizen Akbulut, “Sanayide niteliğin artmasını istiyorsak patent ve markalaşmaya daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Aksi halde ihracatta ülke olarak kilogram başı değerimizi artırmamız çok zor. Hem niteliği hem de niceliği artırmanın en kestirme yolu ise patent ve markalaşmadan geçiyor. Sanayicilerimizin de bu hususta patente ve markalaşmaya daha fazla önem vermesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.