Sektörünün paydaşları Türk Patent ve Marka Kurumu’nda bir araya geldi. Türk Patent ve Marka Kurumu yetkilileri ile Patent Vekilleri, 2 Ağustos 2017 tarihinde TÜRKPATENT’te istişare toplantısı yaptı.

Türkiye’deki istihdamı, kalkınmayı artıracak, ekonomik refah düzeyini en üst seviyeye çıkaracak, katma değerin temel taşlarından biri olan buluşların sayısını artırmak ve dünya ile rekabet ortamında fark yaratmayı sağlayacak olan patent konusunu değerlendirmek için başta Adres Patent olmak üzere Patent Vekilleri, Türk Patent’te bir araya geldi.

Toplantıya Adres Patent’i temsilen Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut ile Satış ve Pazarlama Müdürü Derya Kılıç katıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Patent Daire Başkanı Salih BEKTAŞ ve kurum yetkililerinin katıldığı toplantıda, 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun patent ve faydalı model başvuru ve tescil işlemleri açısından getirdiği yenilikler değerlendirildi.

Toplantıda, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan sınai mülkiyetle ilgili hedeflere ulaşılması için yapılacak çalışmalar ve ülkemizin patent performansının artırılması yönünde alınması gereken tedbirler ele alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut şunları söyledi:
Öncelikle buluş yapmak ve bunu tescillemek entelektüel düşüncenin ürünüdür. Dolayısıyla bu konuda kısa, orta ve uzun vadede atılması gereken adımlar var. Türkiye Patent Hareketi ve Adres Patent’in 2011 yılında başlattığı “2023 yılında 1 Milyon Patent” hedefini ülke genelinde yaygınlaştırmalıyız. İkinci önemli nokta kısa vadede dönüş sağlayacak ve patent performansını artıracak konularda yapılması gerekenler ise Sanayi odası üyesi üretim yapan firmaların yıllık patent hedefinin olmasıdır. Sayısı 500’ü aşan AR-GE merkezlerinin, Meslek Birlikleri ve Odaların patent yapma zorunluluğu olmalıdır. Üniversitenin akademik personelinin yüksek lisans, doktora tezi, bitirme tezlerine ve bilimsel araştırmalarına faydalı model ve patent başvurusu zorunluluğu getirilmelidir. Uzun vadede ise bu bilinci yaygınlaştırmak gerekiyor. İlköğretimde müfredata patent kavramının öğretilmesi eklenmeli, mucitlik bilinci aşılanmalı, ortaöğretim lise ve teknik okullarda patent zorunlu ders olarak okutulmalı, fen ve mühendislik fakültelerinde de zorunlu ders olmalıdır.

Patent başvurusunda maddi ve manevi teşviklerin önemli yer kapladığını söyleyen Akbulut, “Bir buluş yapmak ve patentini almak ülke ekonomisine ciddi katkı sağlar. Ödül törenleri, vergi muafiyetleri, motivasyonu artırıcı teşvikler ve bu teşviklerinin çok daha kısa sürede buluşçuya ulaştırılması etken olacaktır. Ekonominin can damarlarından biri olan bu konu ülke gündeminden düşmemelidir. Siyasetten ekonomiye, bilimden sanata her alanda ne kadar çok konuşur ve gündemde tutarsak patent bilincinin artmasına o kadar çok katkı sağlayacaktır. Bu anlamda siyasetçiler, sanatçılar ve iş adamlarına önemli görevler düşmektedir” dedi.