Sanayi sektöründe birçok oyuncu geliştirdiği ürünün patentini almıyor. OSB yönetimleri ve kamu kurumları, sanayide farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmesi konusunda hem fikir. Mevcut çalışmaların yaygınlaşması katma değerli üretimlerin artmasına katkı sağlarken bir yandan da pazardaki rekabet koşullarının değişmesine neden olacak.

COVID-19 Sonrası Sanayide Yerli Üretim ve Patentlerin Ekonomiye Katkısı paneli kapsamında sanayide geliştirilen ürünlerin ticarileşmesi, patenti alınan ürünleri buluş sahibine sağladığı avantajlar anlatıldı. Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Yüksel moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ayrıca üretim ekosisteminde önemli değişiklilerin yaşandığına dikkat çekilirken COVID-19’dan sonra Ar-Ge çalışmalarına daha fazla ağırlık verileceğinin altı çizildi.

“Buluşunuzu ticarileştiremiyorsanız ayakta kalmanız mümkün değil”

Yüksek Mimar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal, Patent ve Milli Teknoloji Hamlesi sunumunda, 21’inci yüzyılda üretimin tek başına yeterli olmadığının altını çizerek şunları ifade etti: “Özellikle Endüstri 4.0 ile birlikte üretimde modernleşmenin zorunlu olduğu bir döneme doğru giriyoruz. Bunun yanında yerli ve milli üretim ülkeleri ayakta tutan en önemli parametrelerin başında geliyor. İşletmelerimizi yüksek teknolojili ürünlerin imalatına yönlendirmeliyiz. Teknoloji üretimini 7’den 70’e bütün paydaşlara yansıtmamız gerekiyor. Yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlayacak bir yapı oluşturmalıyız. Sizin Ar-Ge ve inovasyonunuz yoksa yüksek teknolojiye geçmeniz mümkün değil. Buna ilave bir icat ya da buluşunuzu ticarileştiremiyorsanız hem iç hem de dış piyasada rekabette ayakta kalmanız mümkün değil. Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik ve patent birbirini destekleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Patentin buluş sahibine sağladığı avantajların başında; kısmen de olsa tekel hakkı geliyor. Bunun yanı sıra patentli bir ürün firmanızın büyümesine katkı sağlarken, ürünle ilgili teknolojik gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olmanızı sağlar. Diğer yandan bizi 2023 hedeflerine götürecek en önemli unsur ise Ar-Ge ve teknolojidir. Ar-Ge ve teknoloji yolunda ise patent önemli bir koruyucu olarak karşımıza çıkıyor. Rekabette patent olmadan sanayicilerimizin ayakta kalamayacağı anlaşılmıştır. Bu bilinçlendirmeyi yaparsak belirlenen hedeflerin yakalanacağını düşünüyoruz.”

“Patentin getirisini sanayicilerimize anlatmamız gerekiyor”

İkitelli OSB Bölge Müdürü İhsan Özleyen: Fikri, sınai ve mülkiyet haklarının sanayicilerin günlük konular içerisinde ihmal edildiğini altını çizerek, “Patentin getirisini sanayicilerimize iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Özellikle geliştirdiği ürünün patentinin alınması gerektiğini bilmeyen sanayicilerimiz var. İkitelli bölgesinde fikri, sınai ve mülkiyet hakları konusunda ciddi bir potansiyel mevcut. COVID-19 sürecinde bazı firmalarımız uluslararası standartlar maske üretimini birkaç günde gerçekleştirdi. Bu tarz üretim potansiyelinin yoğun olduğu bölgelerde sanayicilerimizi fikri, sınai ve mülkiyet hakları konusunda bilgilendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“10 dolara satılan bir ürün patenti alındığında 100 dolara satılabilir”

Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Çavuşoğlu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi projesinin patent sayılarının artmasında ve yerli teknolojik ürünlerin imal edilmesinde motivasyon kaynağı olacağına dikkat çekerek, “Özellikle firmaların ve ülkelerin patent hedefinin olması gerekiyor. Diğer taraftan firmaların personellere yönelik buluş teşvik sistemi oluşturması patent sayılarımıza da ciddi oranlarda yansıyacaktır. Şirketlerin güçlü bir patent portföyüne sahip olması pazarlık pozisyonlarını da güçlendirir. 10 dolara satılan bir ürün patenti alındığında 100 dolara kadar satılabilir. Yani patentli ürün patentsiz bir ürüne göre her zaman daha fazla kazandırıyor. Fuarların yapılmadığı dönemlerde patentler ayrıca bir fuar görevi de görüyor. Öte yandan İstanbul’da 2023 yılında patent ve faydalı model sayısının 17 bin civarında olması konusunda bir planlamamız var. Bu hususta destek beklediğimizi belirtmek isteriz. İkitelli OSB’de ise en az 2 bin patent ve faydalı model başvurusu hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Geliştirdiğimiz ürünlerle ilgili yedi tane başvuru yaptık”

Kadifeteks Mensucat Sanayi A.Ş Ar-Ge Şefi Mahir Tosun: Firma olarak üretimlerinin yüzde 90’lık kısmını ihraç ettiklerine değinerek, “Özellikle yurt dışında iş yaptığımız firmalar bizi markamızla tanıyor. Diğer taraftan firmamız yurt dışında kalite belgelerinin alımına özen gösterirken diğer yandan Ar-Ge çalışmalarına da oldukça önem veriyor. Özellikle ihracattaki sürdürülebilirliğimiz, Ar-Ge çalışması yapmak ve buna bütçe ayırmaktan geçiyor. 2019 yılında Ar-Ge ve Ür-Ge için 45 tonluk bir malzeme harcadık. Bununla ilgili sadece Ar-Ge departmanında görevlendirdiğimiz 45 dolayında personelimiz mevcut. Ayrıca tasarım ve Ar-Ge merkezi unvanlarımızı da aldık. Diğer taraftan geliştirdiğimiz ürünlerle ilgili yedi tane patent başvurusu yaptık. 2020 yılında da COVID-19 vakasının bitmesiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.