Globalde yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir pazar hacmine sahip olan ilaç endüstrisinde Ar-Ge’ye ayrılan pay 100 milyon dolar seviyelerinde yer alıyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut en çok patent başvurusu alan sektörlerin başında ilaç endüstrisinin geldiğine işaret ederek, “Ülkemizde ilaç endüstrisinin global pazardan aldığı pay 10 milyar dolar seviyelerinde. Ancak dünyada bu sektördeki toplam Ar-Ge payının cirodaki yeri yüzde 10 dolayında iken bizim ülkemizde bu rakam yüzde 1’i bile görmüyor. Kilogram başı katma değeri artırmak adına ilaç endüstrisin de özellikle de biyoteknoloji alanına daha fazla yatırım yapılmalı” diye konuştu.

Biyoteknoloji alanında kilogramı başı ihracat değerinin 1 milyon dolar olduğunun altını çizen Akbulut, “Bu alanda patent ve faydalı model çalışmalarıyla Ar-Ge’nin başta gitmesi gerekiyor. Normal tip ilaçlarda ise kilogram başı ihracat değeri 17 dolar seviyelerinde yer alıyor” ifadelerini kullandı. COVID-19 ile birlikte birçok ülkenin ana gündeminde sağlık yatırımlarının olduğuna işaret eden Akbulut, “Yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarına bağlı olarak bu alandaki patent ve faydalı model başvurularında da artışların kaydedilmesi bekleniyor. Özellikle birçok firma patentini aldığı ürünleri koruma süresi bittikten sonra daha uygun fiyatlara satıyor. Burada patentli bir ürünün yaratmış olduğu katma değer son derece önemli” ifadelerini kullandı.

“İnovatif ilaçlara daha fazla ağırlık verilmeli”

Diğer taraftan ilaç sanayisinde jenerik (patentle korunma süresi kalkan) ürünlerin yansı sıra inovatif ürünlere yönelik daha fazla yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Akbulut şunları söyledi: “İnovasyonun artmasına bağlı olarak bu alanda elde edilen kazanımlar da daha fazla olacak. Sonuç itibarıyla ilaç ve sağlık sektöründe Ar-Ge ve patent vazgeçilmez unsurlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda patent hakkının ihlal edilmesinden kaynaklı devam eden ciddi davalar var. Patent konusuna verilen önemin sektörde giderek artığını görüyoruz” diye konuştu.