Globalde yaşanan enflasyon baskılarında gelişmiş ülkelerin daha az etkilendiğini dile getiren Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “ABD, Çin, Almanya gibi ülkelere baktığımız ekonomik kırılganlıklarının gelişmekte olan ülkelere nazaran daha az olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerin ortak bir özelliği de patent ve faydalı model çalışmalarında da ilk onda yer almaları” dedi.

Katma değerli üretimlerin kilogram başı ihracat değerini yükselttiğinin altını çizen Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “ABD, Çin, Almanya gibi ülkelere baktığımızda ekonomik kırılganlıklarının gelişmekte olan ülkelere nazaran daha az olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerin ortak bir özelliği de patent ve faydalı model çalışmalarında da ilk onda yer almaları” dedi. Fikri sınai ve mülkiyet haklarının ekonominin birçok alanında domino etkisi yarattığının altını çizen Akbulut, “Patent ve faydalı model sayılarının ekonomideki kırılganlıkları minimum düzeye indirdiğini söyleyebiliriz. Geliştirilen ve ticarileştirilme evresini başarıyla geçen her bir buluş beraberinde yüzlerce istihdamı ve yeni yatırımı da tetikleyebiliyor. Bunun en somut örneğini teknoloji ağırlıklı firmalarda görmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Üniversite sanayi iş birliktelikleri artış trendinde

Fikri, sınai ve mülkiyet hakları konusunun birçok ülkenin temel politikaları arasında yer alması gerektiğine vurgu yapan Akbulut, “2029 yılına kadar ülke olarak 1 milyon patent hedefini doğrultusunda hareket etmemiz son derece kıymetli. Özellikle ihracattaki kilogram başı değerimizi ortalamada 2 doların üzerine çıkara bilmenin yolu patent ve faydalı modelden geçiyor” değerlendirmesinde bulundu. Birçok buluşun ihtiyaçtan doğduğunu dile getiren Akbulut, “Üniversite sanayi iş birlikleri geliştirilen ürünlerin ticarileşmesi noktasında kritik bir yerde bulunuyor. Son dönemde bu iş birliğinin gider artış trendinde olduğunu görüyoruz” dedi.

Daha fazla farkındalık çalışması yapılmalı

Öte yandan KOBİ düzeyinde birçok sanayicinin markalı ihracat yapmadığını ve bu durumun ihracat yaptıkları ülkelerde bazı sorunları da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Cumhur Akbulut sözlerine şöyle devam etti: “Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitesinde faaliyet gösteren birçok KOBİ’ye markalı ihracatın değerini anlatmamız gerekiyor. Kaliteli üretim yapan birçok sanayicimiz ürünlerini markalaştırmadıkları için fason üretici konumunda kalabiliyor. Markalı ihracatımızı artırarak hem ülke hem de firmalarımızın katma değerini artırabiliriz.”