Dünya genelinde etkisini devam ettiren COVID-19 aşı çalışmalarının yanı sıra tıbbi amaçlı araç gereç ve makinelerde patent başvurularının artmasını sağladı. Marka başvurularında bu sayılarında cerrahi ve tıbbı amaçlı üretilen ürünlerde pandemi ile birlikte aylık yüzde yüz artış görülmeye başlandı.

Pandemi süreci sağlık sektöründe Ar-Ge harcamalarının artmasını sağlarken, bir yandan da patent ve marka başvuruları da artış gösterdi. Tıbbi amaçlı araç gereç ve makinelerde özellikle 2020’nin ikinci
yarısından itibaren ivmenin yönü yukarı yönlü oldu. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, 2020 ilk çeyreğinde bu alanda yer alan tıbbi amaçlı araç gereç ve makinelerde aylık ortalama 200 adet civarında olan yerli marka başvuru sayısının ikinci çeyrekle birlikte 500‘lere ulaştığını ve marka başvurularında hızla yükselen artışın sürdüğünü söyledi. Diğer taraftan mayıs ayından sonra yerli marka başvurularındaki artışa bağlı olarak yabancı marka başvurularında gerileme yaşandığının altını çizen Akbulut, makine sektöründeki yerlileşme hamlelerine bağlı olarak ilaç endüstrisinde üretim süreci için kullanılan makinelerde yerlilik oranının artacağını dile getirdi.

İlaç sektöründeki birçok makinenin ithal edildiğine dikkat çeken Akbulut, “Bu makinelerin bazıları ülkemizde üretilse de önemli bir bölümü yurt dışından ithal ediliyor. Bu kapsamda hem know-how hem de insan gücü bakımından bu makineleri ülkemizde üretecek potansiyele sahibiz. Patentli ürün üretim sürecinde üreticiye sağlanacak KDV muafiyetleri, hibe-teşviklerin yanı sıra, patent dokümanlarının yol gösterici bir role sahip olması, bunlardan faydalanılması üretim aşamasına da önemli katkılar sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

Buluşlar ihtiyaçtan doğuyor.

Pandemi sürecinde sağlık sektörü için patent başvurularının önemli ölçüde artış gösterdiğini ifade eden Cumhur Akbulut, “Salgınla birlikte ilaç üretiminde de önemli hamleler yapıldı. Buna bağlı olarak patent ve marka başvurularının da global ölçekte artış gösterdiğini görüyoruz” dedi. Sağlık alanında yapılan Ar-Ge çalışmalarının önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Akbulut, “Bir ürüne patent alınabilmesi için ilk etapta fikir aşamasından üretim sürecine kadar belirli bir proses ve aşamalarının oluşturulması gerekiyor. Patent alma konusunda genel anlamda bütün insanların çıkış noktası bir fikir üzerinden oluyor. Zaman içerisinde fikrin projeye dönüşmesi için üretim yönetimine ilişkin süreçlere ağırlık verilmesi gerekiyor. Burada da işin maliyet kısmı öne çıkıyor. Ülkemizde birçok alanda üretim sektöründe öne çıkan yatırımlar var. Ancak bunların hepsi homojen bir şekilde üretimin bütün hatlarına yayılmış değil” ifadelerini kullandı.