Kovid-19 salgını ile dünyada dijitalleşme ve akıllı cihazların kullanımı arttı. Küresel odaklı ekonomiyi teşvik eden marka, patent, endüstriyel tasarım ve telif hakları konularında uzun zamandır artış olduğunu söyleyen Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, “Patent başvuru sayılarında bir önceki yıla oranla yüzde 3 oranında azalma, marka başvurularında yüzde 5.9 artış gözlendi” dedi.

Kovid-19 salgını tüm dünya için ‘yeni normal’ adı altında yeni bir yaşam tarzının başladığının kalıcı ifadesi oldu. Dünya genelinde dijital ve küresel odaklı ekonomiyi teşvik eden marka, patent, endüstriyel tasarım ve telif hakları konularında uzun zamandır gözlemlenen bir artış gözlendi. ‘Yeni normal’de yüksek teknoloji, inovasyon ve yaratıcılığın artması, insan hayatının dijitalleşmeye doğru hızla yol aldığına ve yeni akımın bu yöne doğru evrildiğine dikkat çeken Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, patent, marka, teknoloji ve sürdürülebilirlik konularında yaşanan gelişmeleri anlatarak, geleceğe dair öngörülerini paylaştı.

MARKA BAŞVURULARINDA ARTIŞ

Akbulut, “Fikri ve sınai mülkiyet konusu pandemi ile sadece gelişmiş ülkelerin değil tüm dünyanın ve insanlığın önemsediği bir konu haline geldi. Rakamsal bazda dünya verilerini incelediğimizde patent başvuru sayılarında bir önceki yıla oranla yüzde 3 oranında azalma, marka başvurularında yüzde 5.9 artış gözlenmekte” dedi.

Ülke genelinde yerli patent başvuru sayılarında 2020’nin ilk 10 ayında belli bir artış olduğunu belirten Akbulut sözlerine şöyle devam etti:

“Ülke geneline baktığımızda yerli patent başvuru sayılarında 2019 yılına kıyasla yılın ilk 10 ayında yüzde 10.3, faydalı model başvurularında yüzde 28, marka başvurularında ise yüzde 30.9 oranında artış gözlendi. Bu sayıların geçmiş dönemlerde ülke ekonomisinin geneline dağılan rakamlardan oluştuğunu göz önünde bulundurarak, kovid-19 sonrasında bu sayıların daha çok belirli sektöreler üzerinde yoğunlaştığını dolayısıyla nicelik artışının yanı sıra bazı alanlarda nitelik artışının sağlandığının söyleyebiliriz.”

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET SİSTEMİ EKONOMİK VE POLİTİK HEDEFLERİN BAŞINDA

Kovid-19 salgınıyla mücadelenin yanı sıra eğitimin güçlendirilmesi, çevre duyarlılığı üretim ve ekonomiye geçici arttırmak yakın vadeli hedefleri arasında yer aldığını belirten Akbulut, “Fikri ve sınai mülkiyet sistemi, dünya ülkelerinin ekonomik ve politik hedeflerinin başında yer alması gerekir. Tarımsal sürdürülebilirliğin artması, gıda güvenliğini sağlamak, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin üretimiyle birlikte tüketiminin artması, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin yanı sıra eğitimin güçlendirilmesi, çevre duyarlılığı üretim ve ekonomiye geçici arttırmak yakın vadeli hedeflerimizi zorunlu kılmaktadır” diye konuştu.

Koronavirüs pandemisininin fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında da farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırladığını söyleyen Akbulut, “Bu dönemde patent ve faydalı model konusunda pandeminin önlenmesi için sadece ülkemizde yıl genelinde patente konu olacak yüzlerce işlem gerçekleştirildi. Buna kurum ve kuruluşlar, bilim insanları, mucitler, sanayiciler gibi üretim ekosistemini hayatta tutan birçok unsurun pandemi döneminde ürün geliştirme sürecine dahil oldu” diyerek özellikle sağlık alanında başvuruların yoğunluk kazandığının altını çizdi.

DİJİTALLEŞME VE AKILLI CİHAZLAR YAYGINLAŞTI

Dijitalleşme ve akıllı cihazların yaygınlaşmasına bağlı olarak yazılım konularında pandemi sürecinde çok daha fazla uygulamanın hayata geçtiğini ve bu durumun fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında korumanın öneminin daha da arttığına dikkat çeken Akbulut, “Son kullanıcıların bilgisayar, telefon veya kullanmakta oldukları makineleri üzerinde uygulamaya dönüşen yazılımların ticarileşme oranları fiziki ürünlere nazaran daha yükseldi. Bu uygulamaların satılması ticari olarak önemli bir kazanç sağlamış olsa da lisans verilerek kullandırılması gelirin sürdürülebilirliği, ülke ekonomisine sağladığı katkı ve karlılık açısından daha verimli sonuçlar ortaya koyuyor” dedi.

Akbulut, dijital oyun sektörünün patent açısından ciddi parametreleri bünyesinde barındırdığını ifade ederek, “Özellikle oyun sektörünün son dönemde ciddi bir ivme yakaladığını göz önünde bulundurarak dijital oyun sektörü patent açısından ciddi parametreleri bünyesinde barındırıyor. Oyunların yanı sıra, sağlık hizmetlerinden, e-ticaret uygulamalarının da yaygınlaşmaya başlaması bu alanlarda patentlerin daha fazla önem kazanmasını sağlıyor” diye konuştu.

“ÜLKEMİZDE FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET ALANINDA FAALİYETLER ARTIRILMALI”

 

Fikri ve Sınai mülkiyet alanında ülkemizde gerek özel sektör gerekse kamu kurumları düzeyinde iş birliği faaliyetlerini arttırılmasının önemine dikkat çeken Akbulut, “Özellikle Ar-Ge faaliyetlerinin ve yatırımlarının arttırılması ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi konularında da somut adımlar atılmalı ve desteklerin tabana yayılması gerekmektedir. Global markalar oluşturmak yerli ve milli üretimin yanı sıra ürünlerimizin tüm dünya ülkelerince tercih edilir kullanılır ürün ve hizmetler olmasını sağlama adına ürettiğimiz her bir toplu iğneyi dahi ihraç etmeliyiz. Güvenli ihracatın ilk adımı olan marka, patent, endüstriyel tasarım ve telif hakları konusunda gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde tescil süreçlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek sürdürülebilir ticaret ve dünya markası olmanın ilk şartıdır” dedi.