Our services

Patent Eğitimi

Patent Bilgilendirme Eğitimi

 • Patent Nedir?
 • Nelere Patent Alınır?
 • Neler Patent Alınamaz
 • Ulusal Patent süreçleri nelerdir?
 • Faydalı Model Nedir?
 • Patent ile Faydalı Model Arasındaki farklar nelerdir?
 • Faydalı Model Süreçleri Nelerdir?
 • Uluslararası Patent Başvuru Yolları Nelerdir?
 • PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) Nedir?
 • EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi) Nedir?
 • PCT Başvuru Süreçleri Nedir?
 • EPO (EPC Kapsamında) Başvuru Süreçleri Nedir?
 • PCT ve EPC arasındaki farklar nelerdir?
 • Örnek Patentler

Ar-Ge Merkezlerine Yönelik Nitelikli Patent Araştırma Teknikleri

 • Fikir Aşamasında Araştırma Tekniği
 • AR-GE Aşamasında Araştırma Tekniği
 • ÜR-GE Aşamasında Araştırma Tekniği 
 • İnovasyon Aşamasında Araştırmanın Önemi
 • Araştırma Ve AR-GE, ÜR-GE, İnovasyon Etkileşimi
 • Yaratıcı Teknik Araştırması Ve Makale Taramanın Önemi
 • Akademik Çalışmaların Geliştirilmesi
 • Araştırmanın Önemi Ve Sürece Etkisi
 • Araştırma Stratejileri
 • Anahtar Kelimeye Göre Tarama
 • Patente Dair Bilgilere Göre Tarama
 • İstatistiksel Bilgiler
 • Örnek Araştırma Çalışmaları

Patent Uzmanlık Eğitimi

 • Araştırma sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesi
 • Patent karşılaştırma teknikleri
 • Araştırma raporu yorumlama
 • Araştırma raporuna karşı görüş bildirme teknikleri
 • Araştırma ve İnceleme Raporu Arasındaki farklar
 • İnceleme Raporuna Görüş Bildirimi
 • Örnek Çalışmalar


Bizden Haberdar Olun

Sosyal Ağlar