Our services

Marka Tescili

marka-tescili
Genel Bilgiler ve Marka Çeşitleri
 
Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. Günümüz ekonomi dünyasında markaların değeri firmaların değerinin üstüne çıkmıştır. Adres Patent firması olarak markaların öneminin farkındayız ve diyoruz ki “Markanız Sermayenizdir! Markanızı Tescille Koruyunuz”
 
Marka Çeşitleri
 
1-Ticaret Markaları: Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.  Markaların tescili için kullanılan sınıflardan  ilk 34 sınıfı Ticaret markalarının tescilinde kullanılmaktadır.
 
2-Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlere denir. Bankaların, sigorta şirketlerinin, hastanelerin, taşımacılık firmalarının, reklamcılık, tv-radyo yayıncıları, oteller, restaurantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır. Markaların tescili için kullanılan sınıflardan  35-45 arasında yer alan sınıflar Hizmet  markalarının tescilinde kullanılmaktadır.
 
3-Garanti Markaları: Marka sahibinin kontrolü altında , bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini , coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Uluslararası yün Birliğine ait “WOOLMARK” markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından , firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti, Zürih Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.
 
4-Ortak Markalar: Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.
 
Marka Oluştururken Şunlara Dikkat Edilmelidir:
 
Kolay okunabilmeli,
Ayırt edici özelliği bulunmalı,
Kolayca taklit edilememeli,
Tüketicinin zihnine işlemeye ve bilinçaltına tesir etmeye elverişli olmalı,
İhracat yapılacaksa ihracat yapıldığı ülkenin dilinde kötü bir anlamı bulunmamalı.
Bir markada aranacak en önemli özellik, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden AYIRT ETME GÜCÜNÜN bulunmasıdır.
Markanın mutlaka bir anlamı olması, anlaşılır olması gerekmez Dünyada veya Türkiye ' de büyük firmaların isim veya markalarını incelediğimizde bu markaların firma kurucularının isimlerinden, isimlerinin baş harflerinden oluştuğu veya sözlüklerden seçilmiş kelimeler olduğu görülmektedir.
 
Marka seçimi yapıldıktan sonra yapılacak ilk iş markanın tescilli olup olmadığının araştırılmasıdır. Markanın başkası adına tescilli olmadığı öğrenildikten sonra tescil için müracaat edilmelidir. 

Bizden Haberdar Olun

Sosyal Ağlar