Our services

Telif Hakkı Nasıl Korunur?

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserler, eserin yaratıldığı andan başlayan doğal bir korumadan yararlanır.
Ancak eser üzerindeki hakların korunması ve özellikle hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacıyla bazı işlemlerin yapılması gereklidir.

Fikir Ürünlerinde Koruma Süreleri

Fikir ürünlerinin koruma süreleri ilgili yasal düzenlemelerle belirlenmiştir.
  • Koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır.
  • Eser sahibi tüzel kişiyse, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • Eser sahibi belli değilse, koruma süresi eserin alenîyet kazanmasından itibaren 70 yıldır.
  • Koruma süresi eser alenîleşmediği sürece işlemeye başlamaz.
  • Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.
Adres Patent firması olarak her türlü eserinizi telif hakları kapsamında tescil ettirip korumak için, konusunda uzman telif hakları departmanımız hizmetinizdedir.

İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil İşlemi Yapılabilecek Eserler:

1.   İlim ve Edebiyat Eserleri
 
2.  Bilgisayar Programı ve Veritabanları (Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.)
 
3. Bilgisayar programının FSEK tarafından korunmayan unsurlar 
3.1.)Algoritma:
Algoritma, bilgisayardan istenen sonucun alınmasını sağlayan mantık aşamalarının sınırlı serisinden oluşan bir uygulama metodudur. Bir işlem metodu olduğundan, başka bir bilgisayar programında kullanılması mümkün bir fikir niteliğindedir.FSEK m.2/son da bilgisayar programının herhangi bir unsuruna temel oluşturan fikir ve ilkelerin eser sayılmayacağı hükmüne yer verilmiştir. Aynı maddenin gerekçesinde, algoritmanın koruma kapsamı dışında olduğu açıkça belirtilmiştir. 
3.2.) Kullanıcı arayüzü (User İnterface) :
Bilgisayar programının "bak ve hisset" (lookandfeel) i olan kullanıcı arayüzü, kullanıcı ile bilgisayar arasındaki iletişimi sağlar. 
 

Be Informed About Us

Social networks