Our services

Tasarım Tescili Yapılacak Ürünler

TASARIMA KONU OLAN ÜRÜNLER, TESCİL VE KORUMA SÜRECİ

Endüstriyel yolla ve elle üretilen bütün ürünlerin dış görünümleri tasarım tesciliyle koruma altına alınabilmektedir.
 
Örneğin; ürünlerin ambalajları, ambalajların üzerindeki desenler, Kumaş desenleri, konfeksiyon ürünlerinin modelleri, mobilyaların modelleri, makinaların dizaynları, araçların dizaynları , araçların yedek parçaları tasarım tesciliyle koruma altına alınabilmektedir.
 

Koruma süresi:

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu sürenin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılma imkanı mevcuttur.
 
Tasarımların yenileme sürelerinin iyi takip edilmesi gerekmektedir. Adres Patent Fikri ve Sınai Mülkiyet Portföy Yönetimi Programı ile müvekkillerinin tasarımlarının yenileme süreleri takip edilmekte, vakti geldiğinde gerekli bildirimler yapılarak tasarımların yenilemesi yapılmaktadır.
 

Tasarım tescil şartları:

Tasarımların tescil edilebilmesi için "yeni olması" ve "ayırt edici niteliğe" sahip olması gerekmektedir.
 
Yenilik: Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüchan tarihinden önce "dünyanın herhangi bir yerinde" kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Ancak başvuru tarihinden önceki 12 ay içerisinde tasarımcı veya bu tasarımcının izin verdiği kişiler tarafından kamuya sunma veya bu kişilerin suistimali sonucu kamuya sunulursa "yenilik ve ayırt edici nitelik" etkilenmez.
 
Ayırt Edici Nitelik: Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır. Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır.
 

Koruma Kapsamı Dışında Kalan Tasarımlar

  • Tasarım ve ürün tanımına uygun olmayan tasarımlar,
  • Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar,
  • Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar,
  • Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri olan tasarımlar
  • Tasarımın kullanıldığı veya uygulandığı ürünün, başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmesi zorunlu olan tasarımlar,
  • Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.
 
 

Be Informed About Us

Social networks