Our services

Marka Tescil Belgesinde Olabilecek Değişiklikler

1- Adres Değişikliği

Marka sahibinin adresinde bir değişiklik olursa, adres değişikliği Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirilmelidir. Bir firmanın birden fazla tescilli markası varsa, adres değişikliği tescilli markaların tamamında yapılmalıdır. Adres değişikliği işleminin şirketimiz vasıtasıyla yapılabilmesi için aşağıda belgeler gereklidir.

Gerekli Belgeler :

 • Marka tescil belgesi aslı.
 • Vekaletname
 • Adres değişikliğini gösterir belge

2- Ünvan Değişikliği

Marka sahibinin ünvanında bir değişiklik olursa, ünvandaki değişiklik Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirilmelidir. Bir firmanın birden fazla tescilli markası varsa, ünvan değişikliği tescilli markaların tamamında yapılmalıdır. Ünvan değişikliği işleminin şirketimiz vasıtasıyla yapılabilmesi için aşağıda belgeler gereklidir.

Gerekli Belgeler :

 • Marka tescil belgesi aslı.
 • Vekaletname
 • Ünvan değişikliğini gösterir ticaret sicili gazetesi aslı.

3- Nevi Değişikliği

Marka sahibi şirketlerin ünvanında nevi değişikliği olursa, (Örneğin ; Kollektif şirket limited şirkete dönüştürülürse veya limited şirket Anonim şirkete dönüştürülürse) nevi değişikliği Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirilmelidir. Bir firmanın birden fazla tescilli markası varsa, nevi değişikliği tescilli markaların tamamında yapılmalıdır. Nevi değişikliği işleminin şirketimiz vasıtasıyla yapılabilmesi için aşağıda belgeler gereklidir.

Gerekli Belgeler :

 • Marka tescil belgesi aslı.
 • Vekaletname
 • Nevi değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı.

4- Veraset Ve İntikal Marka sahibinin ölümü halinde tescilli marka hakkı kendiliğinden mirasçılara geçmektedir.

Marka hakkının mirasçılara geçtiği konusunun Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirilmesi gereklidir. Veraset ve İntikal  işleminin şirketimiz vasıtasıyla yapılabilmesi için aşağıda belgeler gereklidir.

Gerekli Belgeler :

 • Veraset ilamı. (Mahkeme kararı)
 • Marka tescil belgesi aslı
 • Vekaletname


Be Informed About Us

Social networks