Our services

Marka Eğitimi

• Marka hakkındaki eğitim öncesi, Marka bilgi ve belgelerinin incelenmesi.
• Marka Nedir? Marka olabilecek ve olamayacak işaretler.
• Marka Çeşitleri; Garanti markaları, ortak markalar, ticaret ve hizmet markaları tanınmış markalar,
• Marka ile ticaret ünvanı arasındaki fark,
• Marka tescilinde red için mutlak nedenler,
• Marka tescilinde red için nispi nedenler
• Markaların Sınıflandırılması
• Markaların tescil öncesi araştırılması ve araştırma kriterleri
• Marka Tescil süreçleri, Marka ile ilgili diğer işlemler.
• Rüçhan Hakkı Nedir ?
• Üçüncü Kişilerin Görüş ve İtirazları
• Enstitü Kararlarına İtiraz
• Markanın kullanılması/kullanılmaması
• Marka tescilinden doğan hakların kapsamı
• Marka lisans/Devir ve diğer tescil sonrası dikkat edilmesi gereken işlemler
• Markanın Koruma Süresi Ve Marka Tescilinin Yenilenmesi
• Markanın Hükümsüzlüğü Ve Marka Hakkının Sona Ermesi
• Marka Hakkına Tecavüz Durumları; Marka Hakkına Tecavüz Sayılan fiiller; Marka sahibinin talepleri; Maddi ve Manevi tazminat talepleri
• Tescilli markanın benzerlerinin takibi, benzer markalara itiraz edilmesi ve Marka bültenlerinin incelenmesi.
• Soru Cevap

EĞİTİM SÜRESİ    : 3  Saat

Be Informed About Us

Social networks