Our services

Lisans Sözleşmesi ve İşlemler

Adres Patent olarak ülkemizdeki patent sayısının artmasını  ve dolayısıyla katma değerli ürünlerin üretim ve ihracatının artmasının en önemli şartlarından birisinin de patentlerin ticarileştirilmesi olduğuna inanıyoruz. Buluşçu  buluşundan para kazanacak ki  tekrar buluş yapabilsin. Bu nedenle Adres Patent olarak başvurusunu yaptığımız patent ve faydalı modellerin ticarileştirilmesi için de danışmanlık yapmaktayız.

Lisans verilen patent ve faydalı modellerin lisans sözleşmelerinin hazırlanması da özel bir uzmanlık gerektirmektedir. Bu konuda  Adres Patent uzmanları haklarınızı en geniş bir şekilde koruyacak lisans sözleşmelerinin hazırlanması konusunda size danışmanlık hizmeti vermeye hazırdır.
 
Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı , Türkiye genelinde veya bir kısmında geçerli olmak üzere, lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir.
 
Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans inhisari değildir. İnhisari olmayan lisans da, Lisans veren patent konusu buluşu kendi kullanabileceği gibi , üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da verebilir.
 
İnhisari Lisans, söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de patent konusu buluşu kullanamaz.
 
Lisans Sözleşmesinin Türk Patent Enstitüsü Patent Siciline kayıt edilmesi gerekir.
 
Lisans İşlemi İçin Gerekli Belgeler:
  • Noter tasdikli lisans sözleşmesi
  • Noter tasdikli vekaletname. (Örnek çıktı alabilirsiniz.)


Be Informed About Us

Social networks