Our services

Yurtdışı Tescil

Markalaşmanın en önemli kısmı ise “tescilli bir markaya sahip olmak” ve “bu markaya yatırım yapmak” tan geçmektedir. markasız ihracat risktir. firmaların ihracat yaptıkları ülkelerde markalarını mutlaka tescil ettirmeleri gerekmektedir. ihracat yapılan ülkede markamız bir başka firma adına tescilli ise “gümrüklerde mallara el konulması” riski bulunmaktadır. böyle bir durumda tescilsiz bir marka ile ihracat yapmak, yüzbinlerce hatta milyonlarca dolara mal olabilir.

Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar. Eğer markanızın yurtdışında da korunmasını istiyorsanız, koruma talep ettiğiniz ülkelerde de markanızın tescil edilmesi gerekmektedir.

MADRİD SİSTEMİ

Tescili talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapabileceğiniz gibi Madrid Sistemini kullanarak tek bir başvuru ile birden çok ülkede tek bir işlem ile koruma elde edebilirsiniz. Markaların uluslararası tescili iki anlaşma ile düzenlenmiştir. 
 
Madrid Sisteminin amaçları:
  • Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede uluslararası tescilini sağlamak,
  • Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (unvan veya adres değişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.
Madrid Protokolüne taraf olmayan bir ülkede, marka koruması da sağlanamaz. Uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste (TÜRKPATENT), tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun olması zorunludur.

Uluslararası tescil başvurusu, başvuruya esas teşkil eden başvuru halinde veya tescilli markaya Uluslararası tescil tarihinden itibaren 5 yıl süre ile bağımlı durumdadır. Uluslararası tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde esas markanın koruma kapsamını kısıtlayacak veya ortadan kaldıracak değişiklikler, menşe ofis (TÜRKPATENT) tarafından WIPO’ya bildirilir ve Uluslararası başvurunun tescil kapsamı da kısıtlanır veya ortadan kaldırılır.

 

Bizden Haberdar Olun

Sosyal Ağlar