Our services

Tekno Profil

tekno-profil
Suudi Arabistan’ın dış ticaret politikalarını şekillendiren başlıca hususlar; düşük gümrük vergisi oranları, Körfez İşbirliği Konseyi’ne (KİK) üye ülkeler arasında 2003 yılında kurulan gümrük birliği ve 2005 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üye olunmasıdır. DTÖ’ye verilen taahhütler gereği malın piyasaya girişi öncesinde onay istenmesi gerekliliği ve yerel acenta kullanımı zorunluluğu kaldırılmış, ticaret rejimi Suudi olmayan işadamları için daha şeffaf hale getirilmiştir. Şirket kurma prosedürleri ve yabancı firmalara sağlanan kolaylıklar ile ilgili kurum, Suudi Arabistan Genel Yatırım İdaresi olup, bu kurum tarafından yatırımları teşvik etmek amacıyla One-Stop-Shops (OSS) denilen bir sistem kurulmuştur. Bu sistemde, “One-Stop-Shop”lar ülkede yatırım yapmak isteyenlerin tek başvuru mercii olarak tasarlanmış olup yatırımcılara şirket kurma, lisanslama ve istatistikler, gibi her türlü bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır. Sanayinin başka araçlarla desteklenmesi ve kamu harcamalarını karşılamak için kaynak ihtiyacı içinde olunmaması nedeniyle S. Arabistan’da gümrük vergileri düşüktür. KİK dışındaki ülkelerden ithal edilen mallara uygulanan genel ithalat vergisi oranı %5 olup; yerli sanayinin korunması amacıyla bazı ürünler için % 12 olarak uygulanmaktadır. Gıda ürünlerinin çoğunda gümrük vergisi %5 oranındadır. Bazı işlenmiş gıda ürünlerinde ise vergi oranları daha yüksektir. Sigara ve tütün ürünlerinde ise % 100 oranında vergi vardır. Genel bir kural olarak, yerli üretim kendi kendine yetme düzeyini aştığı zaman ithalat vergileri maksimum düzey olan % 40’a kadar arttırılabilmektedir. 31 Mart 2008 tarihinde Suudi Hükümeti, buğday, buğday unu ve hububatlardan alınan gümrük vergisini sıfırlamıştır. Adres Patent 18 yıllık deneyimi, uzman kadrosu ve yurtdışı çözüm ortakları ile tüm ülkelerde marka tescil ve takip işlemlerini sizin adınıza gerçekleştirir. Adres Patent’in Suudi Arabistan’da marka tescili kampanyası ile marka tescili işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bizden Haberdar Olun

Sosyal Ağlar