Our services

Tasarım Tescili İçin Gerekli Belgeler

 • Tasarımı tescil başvurusu yapacak firma veya şahsın bilgileri
 • Tasarımcının bilgileri (Tasarımcı ise, tasarımı gerçekleştiren kimsedir. Ekip çalışması sonucunda ortaya çıkan tasarımlarda tasarımcıların isimlerinin ve adres bilgilerinin tek tek belirtilmesi gerekmektedir.)
 • Tasarım talep hakkının nasıl elde edildiğinin açıklandığı “tasarım talep beyanı” tasarımcının firma ile olan ilişkisi
 • Tescil edilecek tasarımların tüm belirgin özelliklerini yansıtan, 8x8 cm. ebadında fotoğraf veya çizimi, (Tasarımlar üç boyutlu ise tasarımın önden, yandan, üstten görünümleri ek resim olarak verilmelidir)
 • Tescil edilecek tasarımların sadece görsel özelliklerini ihtiva eden tarifname (Tarifnamede; ölçüleri, üretim tekniğini, ürünün teknik ve fonksiyonel özelliklerini, kullanım amacını anlatmayınız)
 • Vekaletname (Noter tasdikine gerek yoktur)


DEVİR VE LİSANS İŞLEMLERİ

Devir işlemleri:

Tasarım tescil başvurusu veya tasarım tescilinden doğan tasarım hakkı başkasına devir edilebilir. Devir sözleşmesinin Türk Patent ve Marka Kurumu Tasarım Siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.

Devir İşlemi İçin Aşağıdaki Belgeler Gereklidir:

 • Talep formu,
 • Devre konu tasarım tescil numarasının yer aldığı devir sözleşmesi,
 • Devir sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 • Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı devredilebilir. Kısmî devirler için düzenlenen devir sözleşmesinde, devredilen tasarımların tasarım sıra numaralarının tek tek belirtilmesi gerekir. 

Lisans İşlemleri

 • Tescil işlemi kesinleşmiş ve tescil işlemi devam etmekte olan tasarımların kullanma yetkisi Türkiye genelinde veya belirli bir bölgede geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesiyle bir başkasına verilebilir.
 • Lisans inhisarı lisans veya inhisarı olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisarı değildir. Lisans veren tasarım konusu ürünü kendisi kullanabileceği gibi , üçüncü kişilere aynı tasarıma ilişkin başka lisanslar da verebilir.
 • İnhisarı Lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de tasarımı kullanamaz.
 • Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı için lisans verilebilir.
 • Lisans sözleşmesinin Türk Patent ve Marka Kurumu tasarım siciline kayıt edilmesi gerekir.


Lisans İşleminin Kaydı İçin Aşağıdaki Belgeler Gereklidir:

 • Noter tasdikli lisans sözleşmesi.
 • Vekaletname (Noter tasdikine gerek yoktur)


Bizden Haberdar Olun

Sosyal Ağlar