Our services

Marka İle İlgili Hizmetlerimiz

  • Marka ön araştırması (Trademark Check-up yöntemi ile markanın tescil edilebilirlik kriterlerine uygunluk açısından incelenmesi)
  • Marka tescil başvuru işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması
  • Müşterilerimize yeni markalar önererek marka oluşturmalarında yardımcı olmak
  • Marka devir sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmelerin markalar siciline kayıt işlemleri
  • Marka lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans sözleşmelerinin markalar siciline kayıt işlemleri
  • Tescilli markaların benzerlerinin marka bültenlerinde takibi ve benzerlerine karşı itiraz işlemleri
  • Yurt dışında marka araştırma ve tescil işlemleri
  • Marka taklitlerine karşı hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması konusunda danışmanlık hizmetleri
  • Tescilli markalarla ilgili yenileme, unvan, adres değişikliği ve diğer işlemlerin takibi
  • Marka Değerleme hizmetleri

 

Bizden Haberdar Olun

Sosyal Ağlar