Our services

Coğrafi İşaret Tescilinin Amacı

Türkiye’de coğrafi işaretler,10 Ocak 2017 tarih ve 6769 sayılı Kanun kapsamında tescil edilerek korunurlar.

 • COĞRAFİ İŞARET  ÜRÜNÜ TANIMLAR VE  ÜRETİMİN BU TANIMDA YER ALAN KRİTER VE KURALLRA GÖRE YAPILMASINI SAĞLAR
 • COĞRAFİ İŞARET  BİR KORUMA ARACIDIR, ÜRETİCİ VE TÜKETİCİLERİ HAKSIZ REKABETE KARŞI KORUR
 • COĞRAFİ İŞARET TÜKETİCİLERİ YÖNLENDİRİR
 • COĞRAFİ İŞARET ÜRETİCİLERE YÜKSEK FİYAT SAĞLAR
 • COĞRAFİ İŞARET ETKİN BİR KIRSAL KALKINMA ARACIDIR
 • COĞRAFİ İŞARET TURİZMİ GELİŞTİRİR
 • COĞRAFİ İŞARET ULUSAL VE KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKAR

Kimler Coğrafi İşaret Tescil Başvurusunda Bulunabilirler?

Ürünün tek üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, kooperatifler, birlikler ile konu ve coğrafi yöreyle ilgili kamu kuruluşları coğrafi işaret başvurusunda bulunma hakkına sahiptirler.

Coğrafi İşaret Tescil Süreci:

 • Türk Patent ve Marka Kurumu, kendisine yapılan coğrafi işaret başvurularını inceler. Bilgi ve belgelerinde eksik bulunan başvurulara, eksikliklerini gidermesi için 3 ay süre tanır. Süresi içinde eksiklikler giderilmezse başvuru reddedilir.
 • 6769 sayılı Kanun koşullarını taşıyan coğrafi işaret başvurularından menşe, mahreç, geleneksel ürün adları her ayın birinde ve on beşinde yayınlanan Resmi Bültenlerde yayımlanır.
 • İtiraz süresi Resmi Bültende yayım tarihinden itibaren 3 aydır. Hakkında itiraz yapılan başvuru için, başvuru sahibinin karşı görüşü istendikten sonra konuda uzman, tarafsız kurum ve kuruluşlardan görüş alınır. Alınan tüm görüşlerden sonra Türk Patent değerlendirme yapar. Bu değerlendirme sonucunda itirazın veya başvurunun reddine yahut başvurunun kapsamında değişiklik yapılmasına karar verilebilir. Başvurunun kapsamında değişiklik yapılmasına karar verilirse başvuru, son durumuyla yeniden bültende yayımlanır. Bu yayın itiraza açık değildir.
 • Coğrafi işaret başvurularının tescili, Resmi Bültende yayın tarihi itibarıyla kesinleşir. Tescili kesinleşen başvuru ile ilgili tescil ücretinin 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
 • Coğrafi işaretlerin anonim niteliği haiz olması sebebiyle, yalnızca tescil ettiren kişilerin değil, sicilde belirtilen özelliklere bağlı kalarak üretim yapan diğer üreticilerin de söz konusu coğrafi işareti kullanım hakkı bulunmaktadır.
 
 

Bizden Haberdar Olun

Sosyal Ağlar