Our services

Trademark Check-Up ®

Markanın başvuru kararı verilmeden önce checkup yapılması, markanın ileride karşılaşma ihtimali olan sorunları ortadan kaldırır, markanın sorunsuz tescil edilmesi sağlanır. Adres Patent’te tescil öncesi checkup’a çok önem verilir, her marka checkup hizmetine tabi tutulur ve ondan sonra tescil başvurusu yapılır. Sözleşmesi yapılan bir marka tescil edilebilirlik kriterleri açısından Adres Patent uzmanlarınca incelenir, herhangi bir risk taşımayan markalar başvuru departmanına havale edilir, tescil edilmesinde risk bulunan markalar müşteriye rapor edilir ve başka bir markaya başvuru yapması sağlanır veya riske rağmen müşteri onayı alınarak marka başvurusu yapılır.

Tescil öncesi checkup’ın kapsamı nedir?

Markanın tescil edilebilirlik kriterlerine uygunluk açısından incelenmesi;
Markanın marka olma kriterlerine uygun olması açısından incelenmesi, (Sektöre-Ürüne uygun mu?)
Markanın dilbilimi açısından incelenmesi;
Markanın anlam itibariyle kullanılacağı ürün ve hizmetler için uygunluk durumunun incelenmesi;
Markanın doğru ürünlerde ve hizmetlerde tescil edilip edilmediğinin incelenmesi, (Emtia ve Hizmet optimizasyonunun yapılması.)
Markanın görsel açıdan incelenmesi;
Markanın tescilli olduğu emtia ve hizmetler dışında, başka hangi emtia ve hizmetlerde tescilinin gerekli olduğu konusunda öneriler sunulması;
Markanın korumasının daha sağlıklı yapılabilmesi, alternatiflerinin kullanılmasının önlenmesi bakımından tescil edilmesi tavsiye edilen alternatiflerinin tespiti ve rapor edilmesi;
Markanın taklitlerinin tescilinin önlenmesi amacıyla
Markajan hizmetinin ve itirazların yapılması.
Markanın yenileme tarihinin takip edilmesi;
Markanın tescil haklarının kaybolmaması bakımından kanunen getirilen 5 yılda kullanım zorunluluğu ispatı konusunda öneriler sunulması;
Markanın uluslar arası alanda tescil edilebilirliğinin araştırılması ve hangi pazarlarda tescil edilmesi gerektiği konusunda öneriler sunulması;
Markanın elektronik ortamda da korumasının sağlanması ve itibar kaybettirici domain tescillerinin önlenmesi konusunda inceleme yapılması ve markanın ulusal ve uluslar arası domain tescillerinin yapılmasının sağlanması;
Markanın görsel açıdan incelenmesi;
Tanınmışlık kriterleri açısından incelenmesi
 
 

Be Informed About Us

Social networks