Our services

Tasarım İle İlgili Hizmetlerimiz

  • Tasarım tescil başvuru işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması

  • Tasarım devir sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmelerin tasarım siciline kayıt işlemleri

  • Tasarım lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans sözleşmelerinin tasarım siciline kayıt  işlemleri

  • Tasarım bültenlerinde yayınlanan tasarımlara karşı itiraz edilmesi işlemleri

  • Yurtdışında tasarım ve tescil işlemleri

  • Tasarım taklitlerine karşı hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması konusunda danışmanlık hizmetleri

  • Tescilli tasarımlarla ilgili yenileme, unvan, adres değişikliği ve diğer işlemlerin takibi

  • Tasarım ürünleri ile ilgi kıyaslama ve uzman yorumu


Be Informed About Us

Social networks