Our services

Patentlerin Önemi Nedir?

Patentlerin  öneminin başında buluş sahiplerine verdiği tekel hakkıyla sanayinin  ve teknolojinin önünü açması gelmektedir.
 
Patent dosyaları teknoloji için en önemli bilimsel kaynakların başında gelmektedir. Üniversitelerde yapılan ve patentle korunmayan bilimsel araştırmalar üniversite arşivlerinde araştırmacıların kendilerini bulmasını beklerken, milyonlarca patent dosyası günümüzde teknik bir kaynak olarak internet ortamında araştırmacaların kolayca ulaşabileceği bilimsel kaynak haline gelmiştir. Patent literatürü başka hiç bir yerden erişemeyeceğiniz teknik bilginin en geniş tek vücududur.
Küresel olarak, 40 milyon patent yayınlanmakta ve her yıl ortalama 3 milyonun üstünde yeni patent başvurusu yapılmaktadır. Dünyadaki teknik bilginin %85’i patent dosyalarında mevcuttur
 
Patentler şirketler için fuar görevi görür.
Patentler teknolojik bir istihbarat aracıdır.
 
Patentler bir buluşun tüm detaylarını açıkça verir: açıklamalar, çizimler, şemalar, kimyasal yapılar, genetik zincirler  gibi. Bu nedenle bilimin ve sanayinin gelişmesi için bilgi sağlar.
 
Bilimin ve teknolojilerin gelişmesinin teşvik edilmesi patent sisteminin ana hedefidir; bu gaye için mucitlerin patent verilerek (tekel hakkı sağlanarak) ödüllendirilmesi ikincil bir hedeftir ve sadece birinci gayeye ulaşmak için bir araçtır.
 
Patentler kişisel değil, toplumsal fayda için verilirler ve sınırlı süre tekel hakkı verilmesi, sonunda herkese serbestçe açık olan bilgi havuzuna katılacak olan yeniliklerin gizlenmemesini teşvik içindir.
 
Patentlerin amacı yeni keşif ve icatları tahrik ederek ve cesaretlendirerek toplumun  refahını artırmaktır.
 
Buluşların Patentle Korunmasının Şartları:
 

Buluşların patentle korunabilmesi için aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.


Patent Verilemeyecek Konular

Aşağıda sayılan konular buluş niteliğinde olmadığı için patentle korunmazlar:
 • Yenilik
 • Tekniğin bilinen durumunun aşılması
 • Sanayiye uygulanabilirlik
  • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metodları
  • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar.
  • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri.
  • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
  • İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller. (Bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile üretim usulleri hariç)
  • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
  • Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri, buluş niteliğinde olmalarına rağmen patent verilerek korunmazlar.


Be Informed About Us

Social networks