Our services

PATENTLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ

 • Ar-Ge danışmanlığı,
 • Patent değerlemesi yapmak,
 • Patent pazarlaması ve lisanslama,
 • Patent check-up raporu hazırlamak,
 • Sınai mülkiyet konularında analiz raporu hazırlamak,
 • Patent Araştırma,
 • Sektörel Patent Analizi,
 • Patent rekabet analizi ve firma bazında patent analizi,
 • Firmaya özel patent stratejisi oluşturma,
 • Patent eğitimleri,
 • Sistematik buluş yapma-triz eğitimleri,
 • Patent çizimleri,
 • Patent dosyası hazırlama,
 • Yeni Ürün Geliştirme Danışmanlığı, 
 • Patent izleme-takip işlemi,
 • Patent ihtilaflarının çözümü,
 • Patent yorumlama ve kıyaslama,
 • Patent ve Faydalı Model hükümsüzlük araştırması,
 • Patent ve Faydalı Model itiraz işlemleri,
 • Avrupa Patent Tescil İşlemleri,
 • Patent Dosyalarının Hukuksal Geçerlilik analizi hizmetleri,
 • Patentlerin ticarileştirilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri,
 • Buluş Geliştirme Danışmanlığı.


Be Informed About Us

Social networks