Our services

Patent Stratejilerinde Triz Sisteminin Kullanımı

Triz nedir?

Triz, Genrich Altshuller adındaki makine mühendisi olan bir Rus mucit tarafından 1946 yılında bulunmuş bir ''yaratıcı problem çözme teorisidir.''
 
Altshuller Rus donanmasına patent subayı olarak atanması ile başvuru yapılan patentleri şekli olarak kontrol etmek görevini yaparken; şekli kontrol yaptığı patentlerde ne bulunduğu bulunan şeyin ne şekilde yapıldığı noktasında da kafa patlatır. Dört yıl gibi kısa bir sürede iki yüz bin patent inceler. İncelediği iki yüz bin patentin ortak yönlerini keşfeder.
 
Bir patent dökümanında, sonuç ve sonuca giden yol olarak iki ana tema vardır.
 
Altshuller, çalışmasında iki yüz bin patente otuz dokuz sonuç olduğunu ve bu otuz dokuz sonuca kırk farklı yoldan gidildiğini elde eder.
 
Altshuller, otuz dokuz sonucun ; hız arttırma, kuvvet arttırma ,ağırlık azaltma gibi parametreler olduğunu bulmuş bu parametrelere ''mühendislik parametreleri'' adını vermiştir.
 
Altshuller, bu otuz dokuz sonuca giden; parçalama, çekip çıkarma, asimetri, zararı faydaya çevirme gibi kırk farklı yola da ''yaratıcı prensipler'' demiştir.
 
Altshuller, bir yenilik yaparken devamlı olarak yapılan bu yeniliğin karşısında bir istenmeyen durum oluşur. ( makinanın mukavemetini arttırmak isterseniz ağırlığını arttırmak zorunda olduğunuz gibi) Bu durumun bir ''çelişki'' olduğunu bulan Altshuller çelişkinin çözümünün bir patent olacağını savunmuştur.
 
Altshuller, incelemiş olduğu iki yüz bin patentten çıkarmış olduğu sonucu bundan sonra karşılaşılacakmproblemleri çözmede kullanmak ile ilgili pratik bir matris oluşturmuş ; Bu matrise ''çelişki matrisi '' demiştir.
 
Çelişki matrisinin satır ve sütunlarına otuz dokuz mühendislik parametresini yerleştirmiş. Her satır ve sütünün çakıştığı kareye de uygun yaratıcı prensipleri yerleştirmiştir.
 

Trizden nasıl faydalanılır?

Çelişki matrisinin kullanımı şöyledir

Geliştirmek istediğiniz özelliği matrisin satırında bulun . Geliştirme istediğiniz özellik olduğu durumda problem olan özelliği sütünda bulun. BU İKİ SATIR VE SÜTÜNÜ ÇAKIŞTIRINCA SİZE ÇÖZÜM SAĞLAYACAK YARATICI PRENSİPLERİ ÇAKIŞAN KARENİN İÇİNDE BULACAKSINIZ.

Örnek:

Bir  yelkenli gemide hız arttırmak istediğinizde ; hızı arttırmak için yelken hacmini arttırmanız gerekecektir. Bunun içinde yelken direğini uzan yapmalısınız. Çelişki matrisinin satırından'' hareketsiz cismin uzunluğu ''seçilir. Yelken direğini uzun yapınca geminin ağırlığı artması problemi oluşacaktır. Çelişki matrisinin sütunundan hareketsiz cismin ağırlığını seçeriz.
 

Bu iki satır ve sütunun çakıştığı kutu içinde yapmamız gereken şu yaratıcı prensipleri buluruz:

KOMPOZİT MALZEME KULLAN
Yelken direği mukavemeti yüksek ağırlığı hafif metal tozlarından üretilirse istenen sonuç elde edilebilir.
İÇİNİ BOŞALT
Yelken direğinin içini boşaltırsanız yine istenen sonucu elde edersiniz.
 

Triz yöntemini kullanarak sistematik inovasyon yapan dünya şirketleri;

KODAK, PHILIPS, FORD MOTOR, MOTOROLA, CHRYSLER, DELPHI, SIEMENS, BOSCH, NOKIA, ERICSSON ve daha yüzlerce firmanın TRIZ yöntemini kullanarak sistematik inovasyon yaptıkları bilinmektedir.


Be Informed About Us

Social networks