Our services

Marka Tescil Prosedürü

Marka Araştırma

Markanın başvuru kararı verilmeden önce checkup yapılması, markanın ileride karşılaşma ihtimali olan sorunları ortadan kaldırır, markanın sorunsuz tescil edilmesi sağlanır. Adres Patent’te tescil öncesi checkup’a çok önem verilir, her marka checkup hizmetine tabi tutulur ve ondan sonra tescil başvurusu yapılır. Sözleşmesi yapılan bir marka tescil edilebilirlik kriterleri açısından Adres Patent uzmanlarınca incelenir, herhangi bir risk taşımayan markalar başvuru departmanına havale edilir, tescil edilmesinde risk bulunan markalar müşteriye rapor edilir ve başka bir markaya başvuru yapması sağlanır veya riske rağmen müşteri onayı alınarak marka başvurusu yapılır.

Müvekkillerimizin marka başvurularının bütün süreçleri son teknoloji kullanılarak yazılan  Adres Patent Fikri ve Sınai Mülkiyet Portföy Yönetim Sistemi programı tarafından takip edilir ve bütün tescil aşamaları müvekkillerimize Sms, Mail ve Faks yoluyla bildirilir.

1-Başvuru

Yapılan ön araştırma sonucu markanın başkası adına tescilli olup olmadığı öğrenildikten sonra Adres Patent Marka departmanı tarafından müvekkillerimizin  haklarının en geniş bir şekilde korunması dikkate alınarak en doğru bir şekilde  Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı’na başvuru online olarak yapılır. Markanın başvurusunun yapıldığı müvekkilimize sms,mail ve faks yoluyla bildirilir.

2-İlan

Başvuru yapıldıktan ortalama 1-2 ay sonra marka Resmi Markalar Bülteninde yayınlanır. Tescil başvurusu yapılan (ve esas incelemesi sonucu kabul edilen) bütün markalar Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı'nca ayda iki defa yayınlanan Resmi Markalar Bülteninde 2 ay süreyle üçüncü kişilerin itiraz ve incelemesine sunulmaktadır. Marka başvurusunun yayınlandığı müvekkilimize sms, mail ve faks yoluyla bildirilir.

3-Tescil aşaması

Resmi Markalar Bülteninde yayınlanan markalara herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda itiraz süresinin bitiminden ortalama 1  ay sonra tescil kararı tebliğ edilir. Markanın tescil kararı müvekkilimize sms, mail ve faks yoluyla bildirilir.Tescil kararının tebliğinden itibaren 2 aylık kesin süre içinde tescil harcının ve noksan evrakların tamamlanması gerekmektedir. Tescil kararının tebliğinden itibaren en kısa süre içinde tescil harcı yatırılır ve noksan evraklar tamamlanırsa yaklaşık 15-30 gün içinde "Marka Tescil Belgesi"  gönderilmektedir.
 
Başvuru dilekçesinde herhangi bir yanlışlık bulunmaması ve ilan aşamasında herhangi bir itiraz gelmemesi ve tescil kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde tescil harcının ve noksan belgelerin tamamlanması durumunda Marka Tescil Belgesi Başvuru Tarihinden itibaren 8-10 ay içinde gelmektedir.
 

Tescil İçin Gerekli Belgeler:

  •  Firmanın faaliyet belgesi (Ticaret veya sanayi odaları, esnaf odaları veya vergi dairelerinden alınabilmektedir.)
  •  Markanın örneği.
  •  Vekaletname. (Noter tastiği gerekmez)


Be Informed About Us

Social networks