Our services

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEKLERİ

Yetkili kuruluş: tc.ekonomi bakanlığı
Tebliğ no: 2011/1 pazar araştırması ve pazara giriş desteğihakkında tebliğ
Başvuru yapılan merci: ekonomi bakanlığı bölge müdürlükleri
Başvuru yapacaklar: Türk ticaret Kanunu’nun 136 ncı maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,
 
A) Yurt dışı  İş gezileri
 
*Her takvim yılı içerisinde şirket başına 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması projesii  gezisi desteklenir.
*%70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.    
*Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:
   Desteklenen harcamalar
 
*Konaklama Harcamaları
*Ulaşım Harcamaları
-Yurtdışı Uçuşlar(Ekonomik Sınıf Olmak Şartı İle)
-Araç Kiralama 
-Gidilen Ülkede Şehirler Arası Uçak,Tren,Otobüs Harcamaları
 
-Desteklenmeyen Harcamalar
 
a) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri.
b) Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar
 
 PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
 
 Şirketler yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan
*Sektör,ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil)
 *Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri,
 *Şirketler için %60, yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 
   
SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ
 
Müsteşarlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir
Desteklenen harcamalar
 
*Ulaşım  : Uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri
 
*Şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına günlük 300 ABD Dolarını
 
*Sektörel ticaret heyeti veya alım heyeti programları kapsamındaki aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri
 
1. Tercümanlık giderleri
2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri
3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri
4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri
5. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri
 
                    E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ
 
*Nihai Tüketiciye Yönelik Olmayan E-Ticaret Sitelerine Üyelik Giderleri Şirketler İçin %70 Oranında Ve Yıllık En Fazla 10.000 Abd Dolarına Kadar Desteklenir
 
*Şirketler En Fazla 5 (Beş) E-Ticaret Sitesi İçin Ve E-Ticaret Sitesi Başına En Fazla 3 (Üç) Yıl Süresince Yararlanabilir
 
*Destekten Yararlanmak İsteyen Şirketlerin En Az Bir Yabancı Dilde Yayımlanan Ticari Faaliyetiyle İlgili Bir İnternet Sitesi Olması Zorunludur.
 
 
DESTEK KAPSAMINDAKİ SİTELER
 

Über uns informiert werden

Soziale Netzwerke