Our services

Marka Red Sebepleri

Aşağıda belirtilen durumlarda tescil başvurusu yapılan markalar red edilir. Bu nedenle marka müracaat edilmeden önce bu maddelere girip girmediği konusunda bir uzmana danışmak gerekmektedir.
 
Aynı mal ve hizmetlerde daha önce tescilli markaların aynısı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan markalar.

Kullanacağı ürün veya hizmetlerin cinsini, çeşidini, kalitesini, miktarını, amacını belirten markalar.

Coğrafi kaynak belirten, Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan markalar.

Tanınmış markalar. Tanınmış markalar kendi sektörlerinin haricinde tescil başvurusu yapılsa bile red edilir.

Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar.

Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

Tescil edileceği mal ve hizmetler için yanıltıcı olabilecek markalar.

​Ayırt edici niteliği olmayan markalar
 

Über uns informiert werden

Soziale Netzwerke