Our services

Faydalı Model

Faydalı Model Tescili Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen mevcut olan buluşlardan yenilik içeren bir farkı bulunan, patentlere göre daha mütevazi buluşlar için yapılan tescil korumasıdır. Buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkını verir.

Faydalı Model Korumasının Şartları

Bir buluşun Faydalı Model belgesi verilerek korunabilmesi için aşağıdaki nitelikleri taşıması gereklidir:
  • Yenilik
  • Sanayiye uygulanabilir olma

Faydalı Model Belgesi ile Korunamayacak Buluşlar ve Konular

Usuller ve usuller sonucu elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez. Usuller ve kimyasal maddeler ancak patent belgesiyle korunabilir.

Faydalı Model ve Patent Belgesi Arasındaki Farklılıklar

Faydalı model belgesinde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmazken; Patent belgesi için tekniği bilinen durumunun aşılması şartı aranmaktadır.
 
Faydalı Modelin koruma süresi 10 yıl, Patentin Koruma süresi 20 yıldır.

Gerekli Belgeler:

  • Başvuruyu yapacak Firma veya şahıs bilgileri
  • Buluşu yapanın bilgileri
  • Vekaletname (örnek çıktı alabilirsiniz. Noter tastiği gerekmez)
 

Über uns informiert werden

Soziale Netzwerke