Dienstleistungen

Marke

Genel Bilgiler ve Marka Çeşitleri

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Günümüz ekonomi dünyasında markaların değeri firmaların değerinin üstüne çıkmıştır. Adres Patent olarak markaların öneminin farkındayız ve diyoruz ki “Markanız Sermayenizdir! Markanızı Tescille Koruyunuz”
 

Marka Çeşitleri

1-Ticaret Markaları

Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.  Marka tescili için kullanılan sınıflardan  ilk 34 sınıfı Ticaret markalarının tescilinde kullanılmaktadır.

2-Hizmet Markaları

Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlere denir. Bankaların, sigorta şirketlerinin, hastanelerin, taşımacılık firmalarının, reklamcılık, tv-radyo yayıncıları, oteller, restaurantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır. Marka tescili için kullanılan sınıflardan  35-45 arasında yer alan sınıflar Hizmet  markalarının tescilinde kullanılmaktadır.

3-Garanti Markaları

Marka sahibinin kontrolü altında , bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini , coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek ; Uluslararası yün Birliğine ait “WOOLMARK” markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından , firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası , ISO 9000 , CE işareti ,Zürih Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.

4-Ortak Markalar

Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.
 

Marka Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar:

  • Kolay okunabilmeli,
  • Ayırt edici özelliği bulunmalı,
  • Kolayca taklit edilememeli,
  • Okunuşu kulağa hoş gelmeli,
  • Tüketicinin zihnine işlemeye ve bilinçaltına tesir etmeye elverişli olmalı,
  • İhracat yapılacaksa ihracat yapıldığı ülkenin dilinde kötü bir anlamı bulunmamalı.
  • Markayı kullanmaya başlamadan önce başkası adına tescilli olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalı.
  • Bir markada aranacak en önemli özellik, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden AYIRT ETME GÜCÜNÜN bulunmasıdır.
  • Markanın mutlaka bir anlamı olması, anlaşılır olması gerekmez Dünyada veya Türkiye ' de büyük firmaların isim veya markalarını incelediğimizde bu markaların firma kurucularının isimlerinden, isimlerinin baş harflerinden oluştuğu veya sözlüklerden seçilmiş kelimeler olduğu görülmektedir.
  • Tescilden önce ön araştırma mutlaka yapılmalıdır.
 
Marka seçimi yapıldıktan sonra yapılacak ilk iş markanın tescilli olup olmadığının araştırılmasıdır. Markanın başkası adına tescilli olmadığı öğrenildikten sonra tescil için müracaat edilmelidir. Markanın başkası adına tescilli olup olmadığı hakkında araştırma yapılmadan başvuru yapılması halinde, marka başkası adına tescilli olması durumunda markaya yapılan yatırım boşa gidebilir. Ve zaten uzun süren tescil prosedürü için tekrar başvuru yapmak ve masraf yapmak zorunda kalınabilir.  
 
Markanızı ücretsiz araştırmak ve marka uzmanlarımızdan marka tescil işlemleri hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz


Über uns informiert werden

Soziale Netzwerke