YURT DIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 

Yetkili kuruluş: TC.EKONOMİ BAKANLIĞI
Tebliğ no: 2010/6  YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ 
Başvuru yapılan merci: Kayıtlı  İhracatçı Birlikleri
Başvuru yapacaklar: Türk ticaret Kanunu’nun 136 ncı maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,
 
                       YURTDIŞI BİRİM KİRA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ
Türkiyedeki şirketle yurtdışındaki şirket arasında organik bağın olması durumunda teşviklerden yararlanılabilir,
Yurtdışında 15 adet birime kadar destek vardır.
 
Destek süresi : ilk ödeme tarihinden itibaren 48 aydır
Destek oranları:
 
 
 
                                      TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
 
KİMLER YARARLANABİLİR: 
 • Yurtdışında Birimi Olanlar, 
 • Yurtdışı Marka Tescili Olan İşletmeler, 
 • Yurtdışı Marka Başvurusu Olan İşletmeler  (Yurt içi marka tescil belgesi şart)
 
Destek süresi :  48 aydır (ilk başvuru tarihinden itibaren)
Desteklenen faaliyetler
 •  Görsel ve yazılı tanıtım (Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. Basın yayın organlarında verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.), 
 • Sponsorluk, 
 • Yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, 
 • Reklâm panoları, 
 • Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları,
 • Broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri,
 • Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir.
 
                                                     
DESTEK ORANLARI;
 • Yurtdışı birimi olan işletmeler için % 60 150.000 $ kadar (bulunduğu ülke için)
 • Yurtdışı marka tescili ve marka tescil başvurusu olan ülkelerde için % 60 250.000 $ desteklenmektedir
 
 
YURT DIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
 
 • Yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $ desteklenmektedir
 •  Yurtdışı marka tescil edildikten sonra markanın korunması ile ilgili olarak yapılacak avukatlık masraflarının % 50 50.000 $ destek kapsamındadır.